Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 13 mei 2024

Agenda gemeente- en OCMW-raad 13 mei 2024

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 13 mei 2024 om 20 uur. U kunt de gemeenteraad ook live volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.


Agenda gemeenteraad (met bijkomend punt)

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. EVA Sportbeheer De Pinte VZW - Algemene vergadering van 14 mei 2024 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager

3. Aanvaarding schenking geluidsisolerende wanden

4. EVA Jeugdhuis Impuls vzw - aanvaarding saldo activa

5. Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 16 april 2024 betreffende tijdelijke politieverordening - verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de deelstaatparlementen op 9 juni 2024

6. Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact (2.0) 2023 - Kennisname

7. Goedkeuren jaarverslag 2023 en begroting 2024 van de interlokale vereniging Leiestreek Burensportdienst

8. Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn - jaarrekening 2023 - advies

9. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - jaarrekening 2023 - advies

10. Opstart onderzoek uniformiseren scholengemeenschap gemeentelijke scholen (bijkomend punt)

11. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

12. Mondelinge vragen


Besloten zitting

13. Advies deontologische commissie – kennisname


Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Kennisneming van de notulen van de Raad van Bestuur van Zorgband Leie en Schelde van 15 maart 2024 en 19 april 2024 en van de extra digitale zitting op 9 februari 2024

3. Reglement UiTPAS Leie Schelde met kansentarief - Vaststelling

4. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

5. Mondelinge vragen