Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 13 februari 2023

Agenda gemeente- en OCMW-raad 13 februari 2023

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 13 februari 2023 om 20 uur.

Volg de zitting op YouTube: zie www.depinte.be/live-gemeenteraad

Agenda gemeenteraad

Openbare zitting

1.    Goedkeuren notulen vorige vergadering
2.    Opname in het openbaar domein van gronden in eigendom van gemeente De Pinte
3.    Reglement 9840-bon - vaststellen
4.    Proximus - opzeg recht van opstal betreffende telecomexploitatie Polderdreef
5.    Vredestraat - rooilijn- en onteigeningsplan - voorlopige vaststelling
6.    Projectstuurgroep - samenstelling
7.    Heirweg - Nieuwstraat - Zwartegatstraat - Kennisname ontwerpplan bovenbouw
8.    Gemeentelijk subsidiereglement afkoppelen riolering op privaat terrein - vaststellen
9.    Retributiereglement op de afgifte van asbestkits en containers - vaststellen
10.    Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
11.    Mondelinge vragen

Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1.    Goedkeuren notulen vorige vergadering
2.    Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

3.   Kamers in slaapmodus door personeelstekort (interpellatie)
4.   Stand van zaken in Woonzorgcentrum Scheldevelde (interpellatie)
5.    Mondelinge vragen