Naschoolse kinderopvang op school (Onsa)

Naschoolse opvang in scholen

Tussen de gemeentelijke basisschool De Pinte, de vrije basisschool De Pinte en de vrije basisschool Zevergem bestaat een samenwerkingsverband - in de vorm van de gemeentelijke vzw Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) Onderwijs en Samenwerking (Onsa) - dat met steun van de gemeente de naschoolse opvang op de verschillende scholen coördineert. De tarieven voor die scholen lopen om die reden gelijk.

EVA Onsa vzw organiseert de slaapklas en de korte naschoolse opvang tot 17.30 uur.

Kinderen die langer opvang nodig hebben, dienen zich vooraf in te schrijven bij IBO Stekelbees voor de lange buitenschoolse kinderopvang. Zij worden dan gratis met de bus van de vrije basisschool De Pinte naar IBO Stekelbees in de Bommelstraat gebracht (zie pagina Buitenschoolse kinderopvang). De kinderen van de gemeentelijke basisschool gaan uiteraard te voet.

Omdat de vrije basisschool in Zevergem geen gebruik maakt van het busvervoer naar IBO Stekelbees is in deze school korte opvang mogelijk tot 18 uur.
Op uitdrukkelijk verzoek is hier ook opvang tot 19 uur mogelijk.

Vragen of opmerkingen: Onsa@depinte.be

Inschrijvingsformulier

EVA Onsa vzw wil een flexibel opvangaanbod bieden.

Dit wil zeggen dat je eenmalig het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend aan het secretariaat van de school dient te bezorgen. Daarna kan je zonder vooraf te reserveren gebruik maken van de naschoolse opvang/slaapklas op school. De begeleider van Onsa duidt de naam van uw kind aan wanneer hij/zij aankomt in de opvang en daar opnieuw vertrekt. Voor een correcte registratie dient u zich bij het vertrek uit de opvang telkens met uw kind bij de begeleider van de opvang aan te melden.

 

Opvanglocaties op school

Vrije Basisschool Zevergem

Dorp 32
9840 Zevergem
Opvangtelefoon: 0474 18 41 19

Betalende opvanguren
Maandag, dinsdag en donderdag van 16.05 tot 18 uur
Woensdag van 11.40 tot 13 uur
Vrijdag van 15.40 tot 18 uur
Op uitdrukkelijke vraag is langere opvang mogelijk tot 19 uur.

Geen betalende slaapklas.

 

Vrije Basisschool De Pinte

Baron de Gieylaan 25
9840 De Pinte
Opvangtelefoon: 0494 92 09 48 (tijdens opvanguren)

Betalende opvanguren
Maandag, dinsdag en donderdag van 16.15 tot 17.30 uur
Woensdag van 11.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur

Slaapklas voor peuters is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 13 uur.

 

 

Gemeentelijke Basisschool De Pinte

Polderbos 1
9840 De Pinte
Opvangtelefoon: 09 282 64 02

Betalende opvanguren
Maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 17.30 uur
Woensdag van 11.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 15.15 tot 17.30 uur

Slaapklas voor peuters is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12 tot 14 uur.Kostprijs

Naschools 1e begonnen uur opvang: 2,22 euro
Naschools per begonnen half uur: 1,02 euro
Slaapklas: 2,22 euro (vast forfait)

Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn de naschoolse opvangkosten fiscaal aftrekbaar.

 

Huishoudelijk reglement

Inschrijvingsformulier