Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Mobiliteit  /  Basisbereikbaarheid  /  Veranderingen in mijn reistraject

Veranderingen in mijn reistraject

1.1 Wat zal er voor mij veranderen? Vanaf wanneer?

Met het nieuwe mobiliteitsbeleid evolueren we van 'basismobiliteit' naar 'basisbereikbaarheid'. Bij basismobiliteit ging men uit van het principe dat er elke 500 meter (stedelijk gebied) tot 750 meter (landelijk gebied) een bushalte moest zijn om mensen op te pikken. Het aanbod wordt er onafhankelijk van de vervoersvraag voorzien. Het gevolg is dat er vandaag op bepaalde plaatsen en/of tijdstippen lege bussen en trams rondrijden en er tegelijkertijd vaak onvoldoende capaciteit is op drukke lijnen.

basismobiliteit-afb-1-4CLHI1
Met basisbereikbaarheid kiezen we nu voor een vraaggestuurde aanpak. Dit betekent dat op plaatsen waar de vraag naar (openbaar) vervoer klein is, we het aanbod anders organiseren om meer te kunnen investeren in lijnen waar de vraag groot is. Waar het openbaar vervoersaanbod wijzigt, komen er alternatieven in de plaats via het vervoer op maat. Vervoer op maat omvat verschillende vervoersmogelijkheden zoals deelsteps, -fietsen en -auto's, pendeldiensten of collectieve taxi's. Heel concreet versterken we de drukste assen van het Vlaams openbaar vervoernetwerk en bouwen we betere verbindingen tussen drukke kernen uit. Zo maken we belangrijke maatschappelijke functies – zoals ziekenhuizen of stadhuizen – maximaal bereikbaar.
Hiervoor moet het openbaar vervoer van vandaag helemaal worden herbekeken. Over heel Vlaanderen zullen heel wat lijnen en dienstregelingen veranderen. De plannen hiervoor worden momenteel door de 15 Vlaamse vervoerregio's uitgewerkt. Vervolgens volgt er nog een heel traject om deze goed te keuren en in praktijk om te zetten. Als reiziger zal je vanaf 6 januari 2024 de veranderingen merken wanneer je de trein, bus of tram gebruikt.

1.2 Zal ik mijn openbaar vervoersaanbod zien verminderen?

Het klopt dat door de switch naar basisbereikbaarheid bepaalde bus- of tramlijnen minder frequent zullen rijden of zelfs geschrapt zullen worden. Het gaat om die lijnen waarvan we weten dat ze minder vaak gebruikt worden, en waar de middelen van de Vlaamse overheid dus niet optimaal ingezet zijn. Zeker wanneer op andere lijnen bussen dagelijks overvol zitten.
Waar het openbaar vervoersaanbod wijzigt, komen er echter alternatieven in de plaats via het vervoer op maat. Vervoer op maat omvat verschillende vervoersmogelijkheden zoals deelsteps, -fietsen en -auto's, pendeldiensten of collectieve taxi's. Die brede waaier geeft de reiziger maximale vrijheid om de zogenaamde 'first and last mile' van zijn traject zelf in te zullen. De precieze invulling van vervoer op maat op lokaal niveau wordt bepaald door de 15 Vlaamse vervoerregio's.

basismobiliteit-afb-2-1vNMc2
Het is dus niet de bedoeling dat de reiziger zijn vervoersaanbod ziet verminderen, maar het zal wel veranderen. Door te investeren op die plaatsen waar de vraag het grootst is, gaan de meeste burgers hun aanbod erop vooruit zien gaan. Op andere plaatsen – waar beperkt openbaar vervoer is – investeren we in vervoer op maat voor de burger.

1.3 Waarom verdwijnt mijn halte of wijzigt mijn buslijn?

Vlaanderen vertrekt nu van een nieuwe mobiliteitsvisie, basisbereikbaarheid. In de plaats van een aanbodgestuurd vervoer kiezen we nu voor een vraaggestuurde aanpak. Dit betekent dat op plaatsen waar de vraag naar (openbaar) vervoer klein is, we het aanbod anders organiseren om meer te kunnen investeren in lijnen waar de vraag groot is. Waar het openbaar vervoersaanbod wijzigt, komen er alternatieven in de plaats via het vervoer op maat. Vervoer op maat omvat verschillende vervoersmogelijkheden zoals deelstpet, -fietsen en -auto's, pendeldiensten of collectieve taxi's.
Heel concreet versterken we de drukste assen van het Vlaams openbaar vervoernetwerk en bouwen we betere verbindingen tussen drukke kernen uit. Zo maken we belangrijke maatschappelijke functies – zoals ziekenhuizen of stadhuizen – maximaal bereikbaar.
Binnen de 15 vervoerregio's in Vlaanderen werden de huidige en potentiële vervoersstromen binnen de regio geanalyseerd en geëvalueerd. Op basis hiervan worden weinig gebruikte buslijnen geschrapt en geïnvesteerd in drukke buslijnen die stipter en frequenter rijden. Zo vermijden we lege bussen in rustige woonwijken en overvolle bussen op drukke assen. Reizigers zullen zich mogelijks verder moeten verplaatsen naar de dichtstbijzijnde halte, maar worden daar beter bediend.

1.4 Zal ik mij verder moeten verplaatsen om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer?

Door de switch naar basisbereikbaarheid zullen bepaalde bus- of tramlijnen minder frequent rijden of zelfs geschrapt worden. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde haltes minder frequent of helemaal niet meer zullen worden bediend. Afhankelijk van de specifieke locatie en de vraag naar openbaar vervoer op die plek komen er alternatieven (zoals bv. deelfietsen, deelauto's, pendeldiensten of flexsystemen) of zal u zich verder moeten verplaatsen naar de dichtstbijzijnde halte.
Dit wordt op lokaal niveau bepaald door de 15 Vlaamse vervoerregio's.

1.5 Waar kan ik terecht met vragen m.b.t. mijn trein-, tram-, of busverbinding in de toekomst?

Momenteel worden de plannen voor de hertekening van het openbaar vervoer nog volop uitgewerkt door de 15 Vlaamse vervoerregio's. Vervolgens volgt er nog een traject om deze goed te keuren en in de praktijk om te zetten.
Vanaf het ogenblik dat Hoppin operationeel is (op 7 december 2023) kan de klant er terecht voor informatie over zijn of haar verplaatsing. De klant krijgt er specifieke info over de verplaatsing die hij of zij op een bepaalde dag en tijdstip wil maken. Ook voor een reservering kan de klant er terecht. Hoppin is telefonisch, via de website en via de app bereikbaar. De informatie zal ook opzoekbaar zijn via de digitale infozuilen op de Hoppinpunten.

1.6 Zal ik sneller met de bus van A naar B geraken?

Er wordt samen met de Vlaamse wegbeheerders ingezet op een vlottere doorstroming van het

openbaar vervoer, zodat het openbaar vervoer ook sneller wordt. Hiervoor wordt samen met de wegbeheerders, dit zijn de gemeenten en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), onderzocht welke knelpunten er vandaag zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt. In functie van de beschikbare middelen wordt vervolgens bepaald welke punten het eerst heraangelegd worden. Hiervoor wordt o.a. rekening gehouden met het belang van het punt (bv. ligt het op een as van het kernnet), mogelijke quick-wins, lopende/geplande infrastructuurprojecten waarin de aanpassingen voor de doorstroming kunnen worden ingepast, ...