Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Mobiliteit

Mobiliteit


Op 26 augustus 2019 werd door de gemeenteraad de samenstelling van de gemeentelijke mobiliteitsraad vastgelegd. Deze raad bestaat enerzijds uit stemgerechtigde leden en anderzijds uit leden met een waarnemende of raadgevende functie.

Deze adviesraad heeft tot doel adviezen uit te brengen omtrent onderwerpen die betrekking hebben op verkeer/mobiliteit. Het lidmaatschap van de adviesraad is onbezoldigd en loopt gelijk met de duur van de legislatuur (2019-2025), maar blijft geldig tot de adviesraad effectief vernieuwd is.

Samenstelling

Leden met stemgerechtigde functie 
- deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers:
Lode Caenepeel
Johan Van Wambeke
Frank Van Hoorde
Peter Hofman
Els van Gelder
Isabelle De Colvenaer
Mark Van Neste
Maria-Paula Pee
Hans De Ruyter
Sammy Dalewyn
Yo Deconinck

- een afgevaardigde uit de directie van elke school uit de gemeente:        
Gemeentelijke basisschool: Greet Naessens
Vrije basisschool De Pinte: Caroline Ryckaert
Vrije basisschool Zevergem: Ilse De Cnuydt
Gemeenschapsschool De Kleine Prins: Ann Stur
Leefschool De Boomhut: Alissa Van Dingenen
Erasmus Atheneum: Katrien Choueiri

afgevaardigde vanuit de Fietsersbond: Joe Rogge (voorzitter)
een afgevaardigde vanuit de MINA-raad: niet ingevuld
een afgevaardigde vanuit de Seniorenraad: Frans Naessens
een afgevaardigde vanuit de Jeugdraad: Noah Van Renterghem
een afgevaardigde vanuit de Gecoro: niet ingevuld
een afgevaardigde vanuit de lokale ondernemersraad: Luc Vermassen

een afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:            
Gezinsbond Afdeling De Pinte: Eric Verstuyft
Gezinsbond Afdeling Zevergem: Luc Van Melckebeke

Leden met waarnemende functie  
de schepen(en) bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken: Benedikte Demunck en Willem Rombaut

- een afgevaardigde, al dan niet mandataris, namens elke politieke fractie die binnen de gemeenteraad is vertegenwoordigd:            
Ruimte: Kenny De Vrieze
N-VA: Leen Gryffroy
Open VLD: Rita De Jaegher
CD&V: Erik Van De Velde

Leden met raadgevende functie    
gemeentelijke administratie: Arnout Laureys (secretaris), e-mail: arnout.laureys@depinte.be, tel. 09 280 80 20
politiezone: Luc De Vos