Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Senioren & Welzijn  /  Thuiszorg  /  Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale

 

   
  De Minder Mobielen Centrale is opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden. 65-plussers, personen met een beperking of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of gewoon boodschappen wensen te doen, kunnen er een beroep op doen.
   
  Enkel mensen met een beperkt inkomen of waar het vervoer noodzakelijk is omwille van de sociale situatie kunnen een beroep doen op de dienst. Om dit te onderzoeken gaat de maatschappelijk werker op huisbezoek bij iedere nieuw lid.
   
  Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen en uren beschikbaar zijn.
  De ritten kunnen iedere werkdag tussen 9 en 10.15 uur telefonisch of per mail aangevraagd worden.  
    
   
  De jaarlijkse individuele ledenbijdrage bedraagt 10 of 15 euro per koppel, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen. Daarbovenop betaalt u een onkostenvergoeding van 0,39 euro per kilometer aan de chauffeur.
  Het aantal te betalen kilometer omvat het gevraagde traject plus de afstand van bij de chauffeur tot aan de woonplaats van de aanvrager en terug. Per rit wordt een minimumtarief van 2,50 euro aangerekend. De betaling gebeurt door de gebruiker aan de chauffeur zelf. Bij wachttijden langer dan een uur stellen wij een 'koffievergoeding' voor van 2 euro.
   
   
   
  Voelt u er iets voor om in te staan als vrijwillig chauffeur binnen de Minder Mobielen Centrale? Neem dan contact op met Wendy Thienpont, tel. 09 280 93 00, verantwoordelijke voor de thuiszorgdiensten.
   
   
  Om een beroep te doen op de Minder Mobielen Centrale kunt u contact opnemen met Wendy Thienpont, verantwoordelijke voor de thuiszorgdiensten, wendy.thienpont@ocmwdepinte.be, tel. 09 280 93 00.
   
  Het OCMW vervult de nodige administratieve formaliteiten en zoekt een chauffeur.
  Alle aanvragen voor vervoer worden door het OCMW gecoördineerd.
   
   

  OCMW De Pinte
  Kasteellaan 41
  9840 De Pinte