Zoeken

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Meldpunt ophaling 0800 13 580

Meldpunt ophaling 0800 13 580

Problemen bij afvalophalingen? Contacteer het meldpunt 0800 13 580

IVM staat invoor de ophaling van restafval, gft, PMD, papier en karton en grofvuil. Ook delediging van de glascontainers wordt door IVM gecoördineerd.

Mochten erzich problemen bij een ophaling voordoen, dan kan u dit melden bij IVM op hetgratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur) of via hetwebformulier op www.ivmmilieubeheer.be (Klachtenformulier ophaling).

Neem dus nietlanger contact op met de gemeentelijke diensten voor vragen over deafvalophalingen, maar wendt u hiervoor tot IVM.

 

Waarvoorkan u contact opnemen met IVM?

U kan bij IVMterecht met vragen over de ophaling van restafval en gft, van PMD, papier enkarton en voor het maken van een afspraak voor een ophaling van grofvuil aanhuis. Is eenglascontainer vol? Ook dit kan u bij IVM melden.

Bel 0800 13580

e-loket www.ivmmilieubeheer.be

 

Waarvoor neemt u nog wel steeds contact met de milieudienstvan de gemeente?

Enkel devragen over huis-aan-huisophalingen die door IVM worden gecoördineerd, wordenbehandeld door IVM.

Voor andereafval-gerelateerde vragen of meldingen over sluikstorten of zwerfvuil, hetrecyclagepark, composteren, maar ook voor vragen over ophalingen van tuin,afvalneemt u contact op met de milieudienst van de gemeente!

De milieudienst is telefonisch bereikbaar op 09 280 80 24, e-mail: milieudienst@depinte.be.

Bij vragen over de ophaling aan huis van textiel,meubelen of andere herbruikbare goederen kan u terecht bij Ateljee vzw.

Ateljee istelefonisch bereikbaar op 09 224 07 15.

Digitaalcontactformulier www.uwkringwinkel.bel/contact