Zoeken

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Meldpunt ophaling 0800 13 580

Meldpunt ophaling 0800 13 580

Problemen bij afvalophalingen? Contacteer het meldpunt 0800 13 580

IVM staat in voor de ophaling van restafval, gft, PMD, papier en karton en grofvuil. Ook de lediging van de glascontainers wordt door IVM gecoördineerd.

Mochten er zich problemen bij een ophaling voordoen, dan kan u dit melden bij IVM op het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur) of via het webformulier op www.ivmmilieubeheer.be (Klachtenformulier ophaling).

Neem dus niet langer contact op met de gemeentelijke diensten voor vragen over de afvalophalingen, maar wendt u hiervoor tot IVM.

 

Waarvoor kan u contact opnemen met IVM?

U kan bij IVM terecht met vragen over de ophaling van restafval en gft, van PMD, papier en karton en voor het maken van een afspraak voor een ophaling van grofvuil aan huis. Is een glascontainer vol? Ook dit kan u bij IVM melden.

Bel 0800 13580

e-loket www.ivmmilieubeheer.be

 

Waarvoor neemt u nog wel contact met de milieudienst van de gemeente?

Enkel de vragen over huis-aan-huisophalingen die door IVM worden gecoördineerd, worden behandeld door IVM. Voor andere afval-gerelateerde vragen of meldingen over sluikstorten of zwerfvuil, het recyclagepark, composteren, maar ook voor vragen over ophalingen van tuinafval neemt u contact op met de milieudienst van de gemeente!

De milieudienst is telefonisch bereikbaar op 09 280 80 24, e-mail: milieudienst@depinte.be.

Bij vragen over de ophaling aan huis van textiel, meubelen of andere herbruikbare goederen kan u terecht bij Ateljee vzw.

Ateljee is telefonisch bereikbaar op 09 224 07 15.

Digitaal contactformulier op www.uwkringwinkel.bel/contact