Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Meldingen  /  Meldingsplicht

Meldingsplicht

Sommige werken/handelingen aan en rond de woning hebben een beperkte ruimtelijke impact en kunnen via een meldingsprocedure aangevraagd worden.

De aanvraag gebeurt ook digitaal via het omgevingsloket.

Meer info betreffende de wetgeving vindt u ook via het omgevingsloket (zie Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) en Ruimtelijke ordening Vlaanderen (zie Vlaamse codex ruimtelijke ordening).

De dossiers worden behandeld door de dienst Bouwen.