Meerjarenplanaanpassing 2019/1 (deel OCMW)

Reglement/ verordening/ verslag
Beslissing van
Datum vast stelling
Datum bekend making
Geldig tot

OCMW-raad

2019-12-18

2019-12-20

NVT