Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Meer natuur - Bebossing

Meer natuur - Bebossing

Voorwaarden:

  • Voor terreinen van minstens 2 000 m² en maximum 5 000 m².
  • Subsidie is enkel mogelijk indien er geen andere subsidies werden aangevraagd bij andere instanties.
  • U moet streekeigen boomsoortengebruiken.
  • U bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als u de beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet u de subsidie terugstorten.
  • U mag ook geen andere subsidie aanvragen voor de (her)bebossing van hetzelfde terrein.
  • Als u bebost als compensatie voor een ontbost gebied, kunt u deze subsidie niet krijgen. Er is ook geen subsidie mogelijk indien dit werd opgelegd via een vergunning of via uitspraak van de rechtbank.
  • Enkel mogelijk indien voldaan is aan de wetgeving en de nodige vergunningen werden aangevraagd.
  • Plantmaat van minstens 12/14.
  • Het bos is vanaf vijf jaar na de aanplant openbaar toegankelijk.

 De algemene voorwaarden vindt u terug in het volledige reglement. 

De aanvrager kan een premie ontvangen van 15 euro per are.

 

Aanvraagformulier

Bijlage Streekeigen plantmateriaal

Het volledige reglement