Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Masterplan Openbare Verlichting

Masterplan Openbare Verlichting

Het gemeentebestuur van De Pinte maakte samen met distributienetbeheerder Fluvius een toekomstvisie op omtrent de openbare verlichting op het grondgebied. Een groot deel van de gemeentelijke energiefactuur gaat immers naar openbare verlichting (928 600 kWh of 143 000 euro in 2016). In het 'Masterplan Openbare Verlichting' wordt het gemeentelijke wegennet ingedeeld in verschillende types (lokale verbindingswegen, woonstraat-ontsluiting, woonstraat-erftoegang …). Per type straat werden de parameters van de openbare verlichting gedefinieerd. Op die manier kan er bewuster omgegaan worden met openbare verlichting en kan zo de bijhorende energiekost en CO²-uitstoot verminderd worden. Dit past ook binnen het Burgemeesterconvenant om tegen 2020 de CO²-uitstoot van de gemeente met 20 % te verminderen.

Om deze vermindering te realiseren, zullen de huidige armaturen geleidelijk aan vervangen worden door LED-armaturen. De verlichting zal bovendien gedimd worden tussen 22 en 6 uur. Deze dimming zal nagenoeg niet merkbaar zijn, maar bespaart nog eens 50 %.

In het meerjarenplan 2014-2019 is er 450.000 euro voorzien om de aanpassingen aan de openbare verlichting te doen. In 2018 en 2019 werden volgende clusters uitgevoerd:

  • Cluster 1: Abeelpark, Acacialaan, Den Duiver, Florastraat, Geetschuren, Grensstraat, Hazelaarspad, Hof Ter Langeveld, Eikelstraat, Kastanjelaan, Latemstraat, Lijsterbesstraat, Reevijver, Seypenstein, Varentschoot en de Vlierstraat. Ook de Baron de Gieylaan - Pintestraat (tussen rotonde Post en Bommelstraat) worden meegenomen in deze cluster
  • Cluster 2: A. Rodenbachstraat, Berkenlaan, Eekbulk, Frans De Potterstraat, Heidelaan Lindenpark, Pruimenbosstraat, Sparrenstraat, Spoorweglaan, Twee Dreven, Wilgenstraat
  • Cluster 3: Kievitpark, Koekoekstraat, Kunstschildersweg, Memlinglaan, Neerhof, Ooievaarslaan, Picassostraat, Reigerpark, Rembrandtstraat, Rubenslaan, Serafien De Rijckelaan, Van Eycklaan, Warande, Wielewaalpark
  • Cluster 4: de zone tussen de J. Anthierenslaan, Baron de Gieylaan ,Pintestraat, Bommelstraat en spoorweg

Na invoering zal dit plan periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.