Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Masterplan Openbare Verlichting

Masterplan Openbare Verlichting

Onze gemeente wil haar openbare verlichting tegen 2028 volledig ombouwen naar led. Dit past in onze klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te 'verledden' tegen 2030. Daarbij opteren we om de palen waar nodig te vervangen door lagere exemplaren om een wijkgevoel te creëren en de snelheid te remmen. Bovendien is ledverlichting doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer dan de huidige armaturen.

Op de gemeenteraad van 24 april 2023 werden de gemeentelijke klimaatplannen goedgekeurd. De gemeente schaart zich achter de ambitie om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. De gemeentelijke openbare verlichting is verantwoordelijk voor 0,4% van de CO2-uitstoot in De Pinte (2020) of dus 133 ton CO2 in 2020.

In het afgelopen jaar werd de verledding verder gezet. Momenteel is 56% van de armaturen in De Pinte verled (1.476 op 2.614). Van de led-armaturen is 34% (503 op 1.476) interactief aan te sturen.

De verledding trekken we verder door met volgende clusters:

  • Cluster 7: Leeuwerikstraat, Lijsterstraat, Merelstraat, Mussenstraat en Zwaluwlaan: start voorjaar 2024.
  • Cluster 8: Eeuwfeestlaan, Nazarethstraat: start voorjaar 2024
  • Cluster 9: Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan: start voorjaar 2024

Dimmen  en doven openbare verlichting

In De Pinte wordt alle openbare ledverlichting gedimd tussen 22 uur en 6 uur. Dit heeft niet alleen een positief effect op mens en omgeving, maar levert ook een besparing van 50% op.

Op 26 september 2022 besliste de gemeenteraad om de openbare verlichting elke nacht te doven van 24 uur tot 5 uur, met uitzondering van de verlichting in de beide dorpskernen op vrijdag- en zaterdagnacht. De gemeenteraad heeft eveneens beslist om deze beslissing eind 2023 te evalueren.

Tussen 1 november 2022 en 31 augustus 2023 werd er 162.467 kWh elektriciteit bespaard ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2020-2022 heen. Aan de gefactureerde kWh-prijzen van november 2022 tot en met april 2023, bedraagt de besparing hierdoor 33.769,76 euro (incl. btw). Aan een gemiddelde eenheidsprijs van 0,27 euro gerekend, bedraagt de geraamde besparing voor de periode van 1 november 2022 tot 31 augustus 2023 48.721,28 euro (incl. btw).

De politie geeft aan dat er een stijging is van het aantal inbraken na corona, maar dat dit niet gelinkt kan worden aan het doven van de openbare verlichting. Inbraken situeren zich ook meer tijdens de avondlijke uren dan de nachturen. De politie geeft ook aan dat er geen significante stijging is in het aantal verkeersongevallen door het doven van de openbare verlichting.

Op 25 september 2023 nam de gemeenteraad kennis van de evaluatie van het doofscenario. Op basis van advies van de Mobiliteitsraad en MINA-raad heeft het college van burgemeester en schepenen op 20 oktober 2023 beslist om de openbare verlichting gedoofd te laten van zondagnacht tot donderdagnacht, tussen 24 uur en 5 uur, en om de verlichting opnieuw overal te laten branden op vrijdag- en zaterdagnacht.

Hier vindt u een stand-van-zaken van de terug-aangepaste cabines.