Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Masterplan Openbare Verlichting

Masterplan Openbare Verlichting

                                                                                                                                                                                pagina aangepast op 14 juni 2023

Onze gemeente wil haar openbare verlichting tegen 2030 volledig ombouwen naar led. Dit past in onze klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te 'verledden' tegen 2030. Daarbij opteren we om de palen waar nodig te vervangen door lagere exemplaren om een wijkgevoel te creëren en de snelheid te remmen. Bovendien is ledverlichting doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer dan de huidige armaturen.

In De Pinte wordt alle openbare ledverlichting gedimd tussen 22 uur en 6 uur. Dit heeft niet alleen een positief effect op mens en omgeving, maar levert ook een besparing van 50% op. Onze gemeente telt momenteel 2500 verlichtingstoestellen, waarvan eind 2020 ongeveer 37% uitgerust was met led-armaturen. Deze aanpassing heeft reeds een besparing van 22% opgeleverd.

De verledding trekken we dit jaar verder met volgende clusters:

  • Cluster 5: Baron de Gieylaan, Borluutlaan, Cyriel Buysselaan, Guido Gezellelaan, Hugo Verriestlaan, Hendrik Consciencelaan, Scheldeveldestraat en Stijn Streuvelslaan: is volledig afgewerkt.
  • Cluster 6: Bomstraat, Blijpoel, Kerkdreefken, Melkerij, Molenstraat, Pont-Noord, Pont-Zuid, Scheldehout, de Veldstraat en Het Wijngaardeke: is volledig afgewerkt.
  • Cluster 7: Leeuwerikstraat, Lijsterstraat, Merelstraat, Mussenstraat en Zwaluwlaan: start najaar 2023.
  • Cluster 8: Eeuwfeestlaan, Nazarethstraat: start najaar 2023.
  • Cluster 9: Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan: start najaar 2023.

Het Masterplan Openbare Verlichting kan u hier raadplegen.


Na invoering zal dit plan periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.


Bovenop de vorige maatregel heeft de gemeenteraad van De Pinte op 26 september 2022 unaniem een principiële beslissing genomen over het doven van de openbare verlichting. Van twaalf uur ‘s nachts tot vijf uur ‘s morgens wil het bestuur alle straatverlichting doven. Enkel op vrijdag- en zaterdagnacht zullen de beide dorpskommen (Kerkplein De Pinte en Dorp Zevergem) doorlopend verlicht blijven.

Dit is één van de maatregelen om het energieverbruik te reduceren. Het lokaal bestuur zou, volgens de actuele tarieven, een besparing realiseren van 56 500 euro per jaar op de elektriciteitsfactuur.
Bovenop deze maatregel plant het Lokaal bestuur De Pinte nog vele andere initiatieven om de energieconsumptie te drukken.

Intussen zijn alle cabines aangepast door Fluvius, die instaat voor de exploitatie van de openbare verlichting.

Vragen/opmerkingen omtrent doven OV