Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Masterplan Openbare Verlichting

Masterplan Openbare Verlichting

Onze gemeente wil haar openbare verlichting tegen 2030 volledig ombouwen naar led. Dit past in onze klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te 'verledden' tegen 2030. Daarbij opteren we om de palen waar nodig te vervangen door lagere exemplaren om een wijkgevoel te creëren en de snelheid te remmen. Bovendien is LED-verlichting doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer dan de huidige armaturen.

In De Pinte wordt alle openbare LED-verlichting gedimd tussen 22u en 6u. Dit heeft niet alleen een positief effect op mens en omgeving, maar levert ook een besparing van 50% op. Onze gemeente telt momenteel 2.500 verlichtingstoestellen, waarvan eind 2020 ongeveer 37% uitgerust was met LED-armaturen. Deze aanpassing heeft reeds een besparing van 22% opgeleverd.

De verledding trekken we dit jaar verder met volgende clusters:

  • Cluster 5: Baron de Gieylaan, Borluutlaan, Cyriel Buysselaan, Guido Gezellelaan, Hugo Verriestlaan, Hendrik Consciencelaan, Scheldeveldestraat en Stijn Streuvelslaan
  • Cluster 6: Bomstraat, Blijpoel, Kerkdreefken, Melkerij, Molenstraat, Pont – Noord, Pont-Zuid, Scheldehout, de Veldstraat en Het Wijngaardeke

Het Masterplan Openbare Verlichting kan u hier raadplegen.


Na invoering zal dit plan periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.