Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Gemeentelijke mantelzorgpremie

Gemeentelijke mantelzorgpremie

De gemeente De Pinte kent vanaf 1 januari 2018 een toelage toe aan de thuiswonende gerechtigden op de Vlaamse zorgverzekering.

Zij moeten regelmatig en voor minimum drie zorgtaken bijgestaan worden door een mantelzorger die zich geregistreerd heeft bij de Vlaamse zorgverzekering.

De premie bedraagt 25 euro per maand en wordt op het einde van het kalenderjaar uitbetaald. Deze premie moet jaarlijks aangevraagd worden in het Sociaal Huis. Voor 2020 dient de aanvraag ten laatste op 31 oktober 2020 te gebeuren.

De sociaal pedagogische toelage vervalt op achttien jaar en de rechthebbende kan dan een aanvraag indienen voor de gemeentelijke mantelzorgpremie, indien hij/zij aan de voorwaarden voldoet.
 
 
Info en aanvragen
Elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak
Sociaal Huis, Pintestraat 69
tel. 09 280 93 03
info@sociaalhuisdepinte.be