Links

Jeugdverenigingen

 
Vrije tijd
 
www.speluitleg.com Voor de meest uitgebreide informatie en uitleg van spelletjes 
www.spelletjes.nl gratis online spelletjes
www.bizonvzw.be
 
een vrijwilligersorganisatie die vakantiekampen en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

 
Informatie
 
www.jac.be Jongeren Advies Centrum, site met informatie, advies en hulp voor jongeren van 12 tot 25 jaar
www.jeugdwerknet.be site voor jeugdwerkers
www.jint.be voor jongeren en jeugdwerkers met plannen om naar het buitenland te gaan
www.kinderrechtswinkel.be  geeft informatie en juridisch advies aan minderjarigen en aan voor hen relevante personen/organisaties over kinderrechten en het Belgisch jeugdrecht
www.guido.be studentensite
www.weljongniethetero.be site voor Vlaamse en Brusselse holebi-jongeren
www.jongerengids.be
Jongerengids geeft betrouwbare informatie op maat van kinderen en jongeren over thema's die voor hen belangrijk zijn.
 
 
Hulpverlening
 
www.holebifoon.be voor anonieme hulpverlening aan jongeren met vragen over holebi's
www.tele-onthaal.be hulpdienst van vrijwilligers die naar je luisteren als je problemen hebt
www.jongereninfolife.be  hulp bij onverwachte, ongeplande of ongewenste zwangerschap en seksuele en relationele vorming rond deze problematiek
www.teleblok.be telefonische hulp voor studenten tijdens de blokperiode
 
 
School
 
www.maaltafels.be voor kinderen met rekenproblemen