Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Landbouw

Landbouw

 
Tijdens de gemeenteraad van 13 mei 2013 werden de statuten van de Landbouwraad goedgekeurd.
De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden en de waterhuishouding in de gemeente De Pinte. Ze behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers.
 

Samenstelling

De Cnuydt Eric, Pont Zuid 31A
De Reu Peter, Nazarethstraat 26
De Smet Magda, Landuitstraat 1
De Wilde Koen (voorzitter), Landuitstraat 11
Lerouge Frédéric, Molenstraat 1
Willems Katty, Landuitstraat 12

Deskundigen
De Clercq Wouter, Hemelrijkstraat 2     
Van Acker Tom, Mieregoed 4B
Van Riet Joost, Veldstraat 30

Niet stemgerechtigd
Willem Rombaut (Schepen van Landbouw), Gemeenteplein 1
(duurzaamheidsambtenaar), Gemeenteplein 1, milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 98
 
De verslagen van de Landbouwraad vindt u in de e-Bibliotheek.