Zoeken

Home  /  Wonen  /  Kopen & verkopen  /  Vastgoedinformatieplatform

Vastgoedinformatieplatform

Vastgoedinformatie aanvragen

Wanneer je vastgoed verkoopt of langdurig verhuurt, moet je informatie ter beschikking stellen aan de koper of huurder. Een vastgoeddossier op het Vastgoedinformatieplatform bundelt deze notariële inlichtingen:

 • Overheidsplannen (uittreksel uit het plannenregister): een overzicht van alle ruimtelijke plannen die van toepassing zijn op het perceel: uitvoeringsplannen, gewestplannen, stedenbouwkundige verordeningen, plannen van aanleg.
 • Vergunningen (uittreksel uit het vergunningenregister): een overzicht van alle afgeleverde en geweigerde vergunningen voor het perceel, evenals eventuele inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen.
 • Milieu en natuur
 • Erfgoed
 • Grond- en pandenbeleid
 • Erfdienstbaarheden
 • Heffingen

Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform is in oktober 2022 gelanceerd door Digitaal Vlaanderen. Op dit platform wordt vastgoedinformatie verzameld en uitgewisseld.

Het Vastgoedinformatieplatform is momenteel werkzaam in een eerste basisversie. Tot in januari 2024 worden nieuwe functionaliteiten ontwikkeld. Alle Vlaamse steden en gemeenten sluiten in verschillende fasen aan op het platform. Uiterlijk op 1 januari 2024 zijn alle Vlaamse gemeenten verplicht om aan te sluiten. Het lokaal bestuur De Pinte is vanaf 10 juli 2023 aangesloten op het Vastgoedinformatieplatform.

Aandachtspunten

 • Het is niet meer mogelijk om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Vraag jouw dossier tijdig aan. Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn.
 • Op het Vastgoedinformatieplatform is het niet mogelijk om na de aanvraag van een dossier, deze aanvraag nog te annuleren of wijzigen. Houd hiermee rekening bij het indienen van de aanvraag.
 • Bij elke inlichting van een vastgoeddossier wordt de bronhouder vermeld. Voor inhoudelijke vragen over inlichtingen waarvoor het lokaal bestuur de enige bronhouder is, kan je terecht bij gis@depinte.be.
 • Merk je een fout op in het dossier, bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om de fout per e-mail aan ons te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te krijgen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform, ga je naar de gebruikersomgeving. De inhoudelijke samenstelling van een vastgoeddossier kan je ook daar raadplegen.

Doelgroep

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers die een vastgoed verkopen zijn wettelijk verplicht om bij het lokaal bestuur notariële inlichtingen (een vastgoeddossier) op te vragen.

Procedure

Hoe vraag je een vastgoeddossier aan?

 • Notaris: via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.
 • Vastgoedmakelaar: via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
 • Particulier, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via het online webformulier op onze website.

Hoe betaal je?

Je krijgt een factuur op het e-mailadres dat je invult bij "e-mail facturatie". De factuur wordt verstuurd na voltooiing van het vastgoeddossier. De aanvrager betaalt na ontvangst van het dossier, met uitzondering van makelaars die een aanvraag indienen via RealSmart (zie verder).

Je bent:

 • Notaris: de facturatie verloopt integraal via het lokaal bestuur. De aanvrager betaalt na ontvangst van het dossier. In de toekomst komt er een online betalingsmodule via iBot.
 • Vastgoedmakelaar: voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze kosten onmiddellijk afgerekend door RealSmart en gebeurt de afhandeling verder onderling tussen het lokaal bestuur en CIB. Voor aanvragen die via het Vlaams webportaal geïnitieerd zijn, gebeurt de facturatie integraal via het lokaal bestuur.
 • Particulier, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: de facturatie verloopt integraal via het lokaal bestuur. De aanvrager betaalt na ontvangst van het dossier.

Vanaf 1 januari 2024 verloopt de inning integraal via de online betalingsmodule van de Vlaamse overheid.

Bedrag

Voor de aanvraag van een volledig vastgoeddossier betaal je 220 euro per kadastraal perceel.

Een aanvrager betaalt slechts eenmaal de retributieprijs per groep van 5 kadastrale percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel een of meer gebouweenheden geregistreerd zijn.

Vanaf januari 2024 zal de Vlaamse overheid een bijkomende platformretributie heffen, voor het gebruik en onderhoud van het platform.

Documenten, wet- en regelgeving

· Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform