Zoeken

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Klein gevaarlijk afval (KGA)

Klein gevaarlijk afval (KGA)

Wat is KGA?

Verf, chemicaliën, neonlampen, oliën, vetten, spuitbussen ... (meer informatie vindt u op de website van IVM en op de milieubox), worden best bewaard in een afgesloten box.

De chemocar komt acht maal per jaar in de gemeente (zie Ophaalkalender).

LET OP: de locatie op vrijdagnamiddag is gewijzigd. Vanaf heden staat de chemocar aan het OCP (13u tot 16u)

Acceptatiecriteria voor de aflevering van KGA

1. Er kan enkel KGA van huishoudelijke oorsprong aangeboden worden.
Grote hoeveelheden KGA van bedrijfsmatige oorsprong zijn niet welkom bij de wijkinzamelingen!

2. Grote recipiënten (bijvoorbeeld verfemmers) die KGA hebben bevat, maar niet in de KGA-box kunnen, mogen apart aangeboden worden. 


3. Mocht iemand bij een inzameling een grote hoeveelheid KGA willen aanbieden, dan moet de gemeente hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht. De milieudienst kan dan via IVM de ophaalfirma verwittigen dat op de voorziene ophaaldag voldoende ruimte moet voorzien om de grotere hoeveelheid KGA mee te nemen.


4. Als door omstandigheden de KGA-wagen toch vol zit en u het KGA niet kan afgeven, verwittig dan de milieudienst. Laat in geen geval het KGA achter op de plaats van inzameling, want dat is sluikstorten en kan geverbaliseerd worden. Het is ook gevaarlijk en milieuonvriendelijk.