Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  Baron de Gieylaan: in ontwerpfase

Baron de Gieylaan: in ontwerpfase

De Stad Gent, De Pinte en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Baron de Gieylaan - Jean-Baptiste de Gieylaan.
De start van de werken is voorzien in het najaar van 2022.

Projectzone
  • Baron de Gieylaan - Jean-Baptiste de Gieylaan (vanaf rotonde Keistraat tot rotonde Driesleutels)
  • Kruispunten Steppestede, Hemelrijkstraat, Duiverstraat en Klossestraat met Jean-Baptiste de Gieylaan
 
Ontwerp en mobiliteit
  • Comfortabele en brede voetpaden
  • Eenrichtingsfietspad aan beide zijden (tussen rotonde 'Drie Sleutels' en de Klossestraat) gaat over in dubbelrichtingsfietspad aan de kant van Gent, vanaf de Klossestraat in de richting van De Pinte
  • Rijweg in asfalt
  • Asverschuivingen om verkeer te remmen
 
Groen
  • Bomen waar mogelijk om een laaneffect te creëren
  • Groenzones aan de kruispunten en aan rotonde richting De Pinte
 
Rioleringswerken
FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.
 

Toekomstbeeld heraanleg Jean-Baptiste de Gieylaan
 
Deel 1
 Deel 2
 
 Deel 3
 Deel 4