Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Politie  /  Buurtinformatienetwerken (BIN)  /  Inschrijvingsformulier BIN

Inschrijvingsformulier BIN

        


 
 
De inschrijver verklaart hierbij toe te treden tot het buurtinformatienetwerk en eraan mee te werken volgens de richtlijnen van het huishoudelijk reglement.

BIN verzamelt deze gegevens met als doel de veiligheid te verhogen, diefstallen en inbraken in je wijk te voorkomen. Op jouw verzoek mag je deze gegevens kennen en laten verbeteren, zoals voorgeschreven door de wet van 3 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
Inschrijvingsformulier op papier
Wie geen e-mailadres heeft, kan de papieren versie van het inschrijvingsformulier bezorgen aan de BIN-coördinator.