Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Infoborden

Infoborden

infobord gemeentepleinDe gemeente beschikt over drie locaties met digitale infoborden. De borden staan op het gemeenteplein en in de Veldstraat in Zevergem. Er is ook een lichtkrant aan het OCP, Polderbos 20.

De infoborden zijn in de eerste plaats bestemd voor boodschappen van de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook erkende verenigingen en scholen van de borden gebruikmaken om activiteiten aan te kondigen. Dit wordt voor elke vereniging beperkt tot twee aankondigingen per kalenderjaar voor de borden in de dorpskernen en vijf aankondigingen per kalenderjaar voor het bord aan het OCP.

Het gebruik van de borden is gratis.

Voorwaarden
  • De activiteit is voor iedereen toegankelijk.
  • De activiteit draagt geen religieuze of politieke boodschap uit.
  • De activiteiten worden georganiseerd voor en door Pintenaars (en in de eerste plaats op het grondgebied van De Pinte).
  • Enkel die activiteiten waarvoor alle gegevens (datum, uur, wat, waar, organisator, contactinfo) doorgegeven worden, kunnen opgenomen worden.

Bijkomende voorwaarden / voorrangsregeling in geval de vraag groter is dan de beschikbare ruimte**
  • Activiteiten die een ruim publiek kunnen aanspreken hebben voorrang.
  • Activiteiten die de gewone werking van de vereniging overstijgen hebben voorrang.
  • Activiteiten met een eenmalig of tijdelijk karakter hebben voorrang.

** Niet meer dan vijf boodschappen in hetzelfde tijdschema


Aanvragen borden dorpskernen

U kunt de aankondiging op de digitale infoborden aanvragen via communicatie@depinte.be of via het aanvraagformulier. De aanvraag kan ook schriftelijk ter attentie van de communicatieambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89, fax 09 282 99 21. U doet uw aanvraag ten vroegste twee maanden en ten laatste veertien kalenderdagen voor de datum van de activiteit.

De boodschap bestaat uit maximum 100 tekens (spaties inbegrepen) of 5 regels van telkens 20 tekens.
Duur publicatie: ongeveer twee weken


Aanvragen bord OCP

U kunt de aankondiging op de digitale infoborden aanvragen via communicatie@depinte.be of via het aanvraagformulier. De aanvraag kan ook schriftelijk ter attentie van de communicatieambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89, fax 09 282 99 21.

Op het bord aan het OCP worden er enkel activiteiten gepubliceerd die plaatsvinden in of op de terreinen rond het OCP. (Ook mogelijk voor activiteiten in de gemeentelijke basisschool.)

Bij overaanbod zullen de boodschappen dag om dag gewisseld worden (maandag - woensdag - vrijdag - zondag of dinsdag - donderdag - zaterdag).

Activiteiten die al volzet zijn of waarvoor inschrijven vooraf nodig is worden niet gepubliceerd.

Er wordt gewerkt aan de hand van de boodschap: "Deze week in het OCP: … (vermelding activiteiten) … Meer info aan de balie."

U doet uw aanvraag ten vroegste twee maanden en ten laatste veertien kalenderdagen voor de datum van de activiteit.

De boodschap bestaat uit maximum 75 tekens (spaties inbegrepen).
Duur publicatie: ongeveer een week