Horeca en middenstand

 

  

 

Mondmasker- en registratieplicht in horeca

 

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 23 juli 2020 om enkele maatregelen te wijzigen vanaf 25 juli 2020: Het is verplicht voor klanten om een mondmasker te dragen in horecazaken op weg naar hun plaats of van en naar het toilet. Klanten dienen zich voor hun bezoek te registreren, waarbij deze gegevens veertien dagen worden bijgehouden door horeca-uitbaters.  

 

Algemene regels

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van:
 • discotheken en dancings;
 • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met inbegrip van contactberoepen) die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden.

Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is.

 • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
 • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

Ook als klant gelden er een aantal restricties:
 • Er is geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en qua tijd (Veiligheidsraad 23 september 2020).
 • Het dragen van neus-en mondbescherming is verplicht.
 • Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. 
 • Bewaar steeds de veilige afstand van 1,5 meter. 
 
 
HORECA
Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol, dat onder meer volgende voorwaarden bevat:
 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan (kinderen jonger dan twaalf jaar niet meegerekend) zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd. Het is een individuele verantwoordelijkheid van de klant om de regels van de sociale bubbel te respecteren;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken (of gelaatsscherm - omwille van medische redenen), met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden
 • drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering.
 • De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende veertien kalenderdagen om enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
 

Koop lokaal: afhaalmogelijkheden

Onze lokale handelaars zijn creatief en lanceren afhaalmogelijkheden. 

Een overzicht vind je ook hier terug.
 
 

Gemeentelijke coronapremie

 
Meer info over de coronapremie voor handelaars
 
 

Steunmaatregelen van de federale regering

 
De federale regering heeft tevens tien maatregelen goedgekeurd, ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.
 
 •     Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 •     Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
 •     Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 •     Betalingsplan btw
 •     Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 •     Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 •     Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 •     Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 •     Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 •     Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Deze maatregelen zullen voortdurend geëvalueerd worden en waar nodig, versterkt worden.

Een algemene opsomming van alle bijkomende steunmaatregelen kan je hier terugvinden (onder coronamaatregelen).

 

Steunmaatregelen van de Vlaamse regering

Nieuwe maatregelen (Bron: nieuwsbrief Vlaamse overheid 12 juni 2020)

Corona-hinderpremie

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. 

Meer info

Eenmalige compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies
Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die open blijven tijdens de lockdown maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
 
Voor wie?
Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van de federale coronamaatregelen, maar die wel een groot omzetverlies lijden.
Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen (kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten …), dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, schilders, loodgieters …

Wat? 
De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3 000 euro (1 500 euro voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen).

Voorwaarden 

De concrete voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatiepremie vind je op infopagina Vlaio.

Meer info
 
Zie ook