Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Inbraakpreventie

Inbraakpreventie

Lokaal bestuur De Pinte geeft premie voor beveiligen woning


Er wordt een premie toegekend aan particulieren* die hun woning beveiligen tegen inbraak. De subsidie bedraagt 30 % van de gemaakte kosten met een maximum van 175 euro per woning.
* Huurders komen niet in aanmerking (vruchtgebruikers wel). 

Het lokaal bestuur van De Pinte verleent een premie aan natuurlijke personen die technopreventieve middelen aankopen en/of installeren voor de beveiliging van hun woning tegen inbraak. 

Voor de premie komen alleen gebouwen in aanmerking waar maatregelen zijn uitgevoerd die bij het voorafgaande diefstalpreventieadvies van de lokale politie zijn aanbevolen. 

De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van het gebouw en zij moeten het risico van inbraak voor het gehele gebouw verkleinen.  Alle gevelopeningen zoals onder andere deuren, ramen, keldergaten en garagepoorten die directe toegang verlenen tot de private woongedeelten komen in aanmerking voor subsidiëring. 

Voor de premie komen in aanmerking:
  • de beveiliging van de buitendeuren die direct toegang verlenen tot de woning (cilindersloten, veiligheidssloten, grendels, deurketting, rozassen en spionoog);
  • elektrische rolluiken of sectionale poorten met optilbeveiliging. Enkel de optilbeveiliging wordt in rekening gebracht;
  • de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning zoals in het voorafgaand advies voor diefstalpreventie is aanbevolen (vensterkrukken, grendels, kierstandhouder, doorvalbeveiliging en traliewerk voor vensters);
  • de installatie van veiligheids- en schrikverlichting;
  • inbraakvertragend beslag;
  • gelaagd glas (inbraakwerend glas namelijk vier glaslagen met vier folies tussen).
Voor de premie komen niet in aanmerking: de installatie van elektronische alarmsystemen en de vervanging van defecte of vernielde cilindersloten.

Hoe gaat u te werk?
  • De aanvrager vraagt diefstalpreventieadvies aan bij de politie aanvraagformulier). U kunt hiervoor terecht bij Melissa Beulens van de Politiezone Schelde-Leie, tel. 09 321 36 97, e-mail: melissa.beulens@police.belgium.eu
  • De politie komt langs en geeft diefstalpreventieadvies.
  • Op basis van dit advies (niet eerder) voert de aanvrager de beveiligingsmaatregelen uit.
  • Ten laatste twaalf maanden na het krijgen van dit advies maakt de aanvrager, als bewijs van de gemaakte kosten, een kopie van de gedateerde aankoop- en/of installatiefacturen over aan de politie. De facturen moeten gedateerd zijn na het advies. De facturen moeten zo gedetailleerd zijn dat ze een duidelijke weergave zijn van de waarde van de inbraakwerende elementen.
Nadien controleert het college van burgemeester en schepenen de echtheid van de facturen en gaat na of de procedure werd gerespecteerd; na controle van de facturen door de politie.
De lokale politie controleert binnen de twee maanden of de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op het hele gebouw. Zij maakt binnen die periode haar controleverslag over aan het college van burgemeester en schepenen dat beslist over het al dan niet toekennen van de premie.

Lees hier het volledige subsidiereglement.


Contact

Indien u vragen hebt, kunt u terecht bij Melissa Beulens van de Politiezone Schelde-Leie, tel. 09 321 76 60, e-mail: melissa.beulens@police.belgium.eu .