Zoeken in De Pinte.be

-qgD0g1

Hoe verloopt jouw uitnodiging om te vaccineren?

Hoe word je uitgenodigd?

Vanaf maart krijgt iedereen die nog niet werd ingeënt tegen het coronavirus een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Deze uitnodigingen gaan per brief, per sms en per e-mail. Dat verhoogt de zekerheid dat je jouw uitnodiging niet misloopt.  
Standaard twee weken, maar minstens 10 dagen, voor je op het vaccinatiecentrum moet zijn, zal je een brief in de bus krijgen. Je ontvangt ook een sms en e-mail, als die info beschikbaar is bij de overheid. 
  • De e-mail die je ontvangt, is afkomstig van cov19-vaccin@doclr.be
  • De sms die je ontvangt, wordt verstuurd vanuit het nummer 8811.
Jouw brief bevat volgende zaken:

1. Een e-ticket: dat is een streepjes- en QR-code met een link naar de website waarop jij je kan registreren.
Deze pagina moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum. 

2. Het tijdstip waarop je wordt verwacht. Je vindt twee data: één voor je eerste prik en een tweede, enkele weken later, voor een tweede prik. Die opvolgdatum is afhankelijk van het type vaccin

3. Praktische info over de vaccinatie zelf. 

Belangrijk aandachtspunt!
In het vaccinatiecentrum onderwerpt een (para)medisch deskundige jou aan een anamnese. Dat houdt in dat je gerichte vragen krijgt over jouw eventuele ziektegeschiedenis of gebruik van medicatie. Zo zorgen we ervoor dat ook in jouw specifieke geval het risico op bijwerkingen optimaal vermeden wordt of dat het vaccin optimaal  kan werken..

Bij gezonde mensen , zonder basismedicatie of antecedenten is het vaak slechts een routineprocedure, maar we adviseren om bij geringe twijfel jouw medicatielijst via de huisarts of huisapotheker mee te brengen en om bij ernstige twijfel je arts vooraf te raadplegen.
In je brief, mail en sms wordt gevraagd om je te registreren vóór een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch bevestigt dat je op de twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum. 
Registreren kan door online via laatjevaccineren.be je code van 33 tekens in te geven. Door de QR-code te scannen, ga je automatisch naar de webpagina, waarop je code zal zijn ingevuld. 

Enkel mensen waarvan het ziekenfonds de gegevens heeft, krijgen een e-mail met een link, waarop de persoonlijke code ingevuld is.
Zelf niet zo sterk met internet of smartphone? Laat iemand uit je bubbel begeleiden of bel naar het telefoonnummer dat op jouw brief vermeld staat. Daar kunnen ze helpen op basis van je naam en rijksregisternummer.  
 Bekijk een voorbeeldbrief hier

Brief of vaccinatiecode kwijt?
Vraag via het infonummer van de Vlaamse overheid 1700 om de uitnodiging opnieuw te mailen.

Wat als je niet kan op de voorgestelde data? 

Jouw uitnodiging vermeldt twee tijdstippen staan waarop je verwacht wordt in het vaccinatiecentrum: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, ongeveer twee weken later.
De brief vermeldt hoe je via de link om te registreren een nieuwe afspraak op een ander moment kan maken. Mensen zonder internet, kunnen telefonisch via het lokale callcenter hun afspraak laten herplannen.

In de ministerraad van 12 februari is overeengekomen dat werknemers en ambtenaren zullen betaald verlof  krijgen om zich te laten vaccineren. 

Welke doelgroep aan de beurt? Zorgverleners

Na de woonzorgcentra komen het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerstelijn aan de beurt.
De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Alles is nu voorbereid om de eerste groepen van eerstelijnszorgverleners uit te nodigen om zich te laten vaccineren.
Raadpleeg online of je als zorgverlener op de lijst staat en bekijk de algemene info.
Sta ik op de lijst

Met vragen over jouw beroepsgroep en om te signaleren dat je zou ontbreken op de lijst, kan je contact nemen met je aanspreekpunt. 
Medewerkers richten zich tot hun werkgever. Voor de andere beroepsgroepen worden 'liaisons' aangeduid. 
Zij zullen beoordelen of er nog personen toegevoegd moeten worden en dus uitgenodigd moeten worden voor vaccinatie. Zoek jouw liaison " href="https://vivel.be/liaisons/" target="_blank">hier.

Wat als je niet wil ingaan op de uitnodiging? 

Iedereen wordt sowieso uitgenodigd op basis van de vaccinatiestrategie, maar het is niet verplicht om je te vaccineren. Enkel mensen met specifieke aandoeningen, hebben reden om zich niet te laten vaccineren. 
Door je te laten vaccineren bescherm je de anderen en jezelf. Eens gevaccineerd word je, volgens de huidige kennis via onderzoek, zelf minder of zelfs helemaal niet meer ziek door corona. Onderzoek toont echter nog niet aan dat je niet meer besmet kan worden of dus nog besmettelijk kan zijn voor anderen die niet gevaccineerd zijn. Daarom moeten we ook na de vaccinatie nog een tijd blijven de gekende maatregelen volgen: mondmasker dragen, handen wassen, afstand houden, contacten beperken. 

Pas als we er samen in slagen om 70 % van de bevolking gevaccineerd te hebben, krijgen we de groepsimmuniteit die nodig is om weer volop te leven zoals voorheen! 
vaccinatiecentrumnazareth-laatjevaccineren