Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu  /  Hinder

Hinder


Milieuhinder (geluid, geur, stof, rook, licht) is een beleving met zowel een objectief als subjectief karakter. Objectieve factoren zijn de fysische eigenschappen, de frequentie van optreden, de duur en variabiliteit in de tijd. De subjectieve elementen hebben te maken met leeftijd, betrokkenheid bij de bron, het moment van de dag, enzovoort.

Kenmerkend voor verstoring is het lokale karakter ervan en het feit dat de hinder direct merkbaar is (in tegenstelling tot veel andere milieuthema's).


Meldingspunt milieuklachten

Voor het melden van milieuklachten is de milieudienst bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 12 uur (tel. 09 280 80 24). U kunt ook contact opnemen met de lokale politiezone tijdens (tel. 09 321 36 00) en buiten (112) de normale diensturen.


Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Wie feestjes zegt, zegt muziek. Maar wat als muziek lawaai wordt? Geluidsoverlast is subjectief, maar reëel voor wie het ervaart. Om geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken, dient elke organisator bepaalde regels te volgen.

Een feestje organiseren?

Sta dan eerst even stil bij wat voor feestje dit zal worden. Een intiem of groter benefietconcert, een dansfeest, een receptie, een fuif, een verjaardagsfeest… Allemaal muziekactiviteiten, maar zeer verschillend van aard. Waar gaat het feest door? Bij u thuis of in een publiek toegankelijke inrichting, zoals een fuifzaal, gemeentelijk gebouw of speelplaats? Bedenk hoe groot de impact op de buurt zal zijn en stel uzelf de vraag of de locatie en omgeving wel geschikt is voor uw feest. Overweeg eventueel een beter geschikte en meer geïsoleerde locatie.

Wat zegt de wetgeving?

Voor wie slechts occasioneel een muziekactiviteit organiseert geldt de Vlarem-omgevingsnorm die stelt dat het geluid bij de buren binnenshuis slechts beperkt mag verhogen. Voor publieke activiteiten geldt bovendien dat de geluidsproductie gelimiteerd is op 85 decibel (gemiddeld volume over 15 minuten), het geluidsniveau van normale achtergrondmuziek. Enkel voor publieke muziekactiviteiten kan het lokaal bestuur een afwijking toestaan.

Dus?

Organiseert u een privéfeestje? Informeer voordien de buren en respecteer de rust. Het bestuur kan geen afwijking op de geluidsnormen verlenen.

Staat uw feest open voor publiek? Dan kan u bij het lokaal bestuur een afwijking aanvragen tot een geluidsniveau van 95 decibel. Doe dit ten minste één maand op voorhand, via het evenementenformulier.

Geluidshinder

Ondervindt u zelf lawaaihinder? Dan contacteert u best eerst de organisator om de overlast te melden. Mogelijks is deze zich niet bewust van de veroorzaakte geluidshinder voor de buurt en is hij/zij bereid de muziek wat zachter te zetten. Indien de organisatie geen rekening houdt met uw verzuchtingen, verwittigt u de politie op het nummer 112. De politie is op de hoogte van wat toegestaan is. De dichtstbijzijnde patrouille komt ter plaatse, oordeelt of er sprake is van overlast en kan indien nodig maatregelen treffen om de overlast in te perken.

Met vragen kan je terecht bij:Bijkomende informatie

 Milieudienst De Pinte
 Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
 tel. 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be