Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Openbaar vervoer  /  Een nieuw openbaar vervoerlandschap  /  Decreet basisbereikbaarheid

Decreet basisbereikbaarheid

Wat is basisbereikbaarheid?

Reizigers zullen, nog meer dan vandaag, verschillende vervoersmiddelen combineren om op hun bestemming te geraken: het treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat.

  • Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen.
  • De bussen en trams van het kernnet zorgen voor de verbinding tussen grote woonkernen en scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.
  • Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer dat alleen tijdens de spitsuren bestaat, kan deel uitmaken van dit net.
  • Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen zijn treinen, het kernnet of het aanvullend net niet toegankelijk. Het vervoer op maat kan hier een oplossing bieden. Het vervoer op maat aanbod varieert van een buurtbus of collectieve taxi tot allerlei deelsystemen zoals deelauto's en deelfietsen. Ook het aanbod voor personen met een beperking (doelgroepenvervoer) valt hieronder. Het vervoer op maat zal gereserveerd kunnen worden via de website, app en het callcenter van Hoppin vanaf 6 januari 2024.

-Bjksh1

Door deze lagen beter met elkaar te verbinden via Hoppinpunten zullen reizigers vlot van het ene vervoersmiddel op het andere kunnen overstappen. In De Pinte komt er alleszins een regionaal Hoppinpunten aan het station. De locatie voor andere (buurt)Hoppinpunten wordt nog onderzocht.