Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Herbruikbare luiers

Herbruikbare luiers

Sinds 2020 subsidieert IVM inwoners die ervoor kiezen om hun pasgeborenen en jonge kinderen herbruikbare luiers in plaats van wegwerpluiers te laten dragen.

IVM wil met deze subsidie inwoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval, want luiers nemen een aanzienlijk deel in van de afvalberg, 8% volgens sorteeranalyses bij de OVAM. Dat is niet niks!

De herbruikbare luiers bieden ook een milieuvriendelijker alternatief want de productie en afvalverwerking van wegwerpluiers leiden tot een CO2-uitstoot die 1,5 tot 2,5 keer hoger ligt dan die van herbruikbare luiers. Dit ondanks de energie die nodig is om herbruikbare luiers schoon te krijgen.

Subsidie voor aankoop, maar ook voor huur.

De subsidie werd gegeven voor de aankoop van herbruikbare luiers, maar vanaf 1 oktober a.s. wordt er ook een subsidie gegeven voor de huur van herbruikbare luiers.

Met de uitbreiding van het subsidiereglement naar het huren van herbruikbare luiers, wil IVM de drempel verlagen voor ouders die twijfelen om herbruikbare luiers te gebruiken. Dankzij deze subsidie kunnen ze de luiers uittesten en hopelijk nadien de overstap maken naar het blijvend gebruik ervan. Ook zien we dat meer en meer kinderdagverblijven nadenken over het gebruiken van herbruikbare luiers en met deze subsidie kunnen ouders die hun kinderen naar zo’n kinderdagverblijf sturen ook gestimuleerd worden om te kiezen voor herbruikbare luiers.

De subsidie bedraagt 50% van de aankoopkosten of de huurprijs van de herbruikbare luiers (totaalsom op factuur, btw inbegrepen), met een maximum subsidiebedrag van € 100 per kind.