Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Werken & Omleidingen  /  Heirweg - Nieuwstraat - nieuwe riolering en infrastructuur

Heirweg - rioleringswerken

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina geactualiseerd op 29 april 2024

Inhoud

 1. Stand van Zaken
 2. Timing
 3. Tijdlijn
 4. Ontwerpplannen
 5. Subsidie afkoppeling
 6. Contact

1. Stand van zaken

Er worden momenteel plannen gemaakt voor nieuwe riolering en infrastructuur in de Heirweg, tussen de Nieuwstraat en ’t Kruisken, en in de Nieuwstraat (tussen rotonde Zwartegat en de brug over de E17). In de Heirweg worden vrijliggende, veilige fietspaden voorzien in beide richtingen. De breedte van de weg voor gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot de breedte van 1 voertuig. Er worden op verschillende plaatsen uitwijkstroken voorzien zodat wagens elkaar kunnen kruisen.

Op 17 mei 2022 was er een eerste infovergadering voor de inwoners van de Heirweg om het wegenisconcept toe te lichten en reacties te verzamelen.

Momenteel wordt dit dossier verder voorbereid door het studiebureau. Van zodra het mogelijk is, zal er een nieuwe infovergadering voor de inwoners plaatsvinden.

2. Timing

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwverlof. De nutswerken starten midden oktober 2024. De werken zelf in het voorjaar van 2025.

3. Tijdlijn

 • 23 februari 2022 – advies mobiliteitsraad (verslag)
 • 17 mei 2022 - infovergadering inwoners (presentatie en vraag-en-antwoord)
 • 13 februari 2023 - kennisname ontwerpplan bovenbouw door de gemeenteraad (notule)
 • 6 maart 2024 - advies mobiliteitsraad (verslag)

4. Ontwerpplannen

5. Subsidie afkoppeling

Bij de aanleg van een dubbele riolering in de straat, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden, geldt er een verplichting voor elke woning binnen de werfzone om ook op privaat terrein af te koppelen. Dit betekent dat u op uw eigendom de nodige werken dient te doen om regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. De gemeente ondersteunt de inwoners hierin op twee manieren:

  • Studiebureau Noterman werd aangesteld voor het opmaken van een afkoppelingsplan per perceel en de bijhorende raming en meetstaat. De kostprijs hiervan wordt gedragen door de gemeente.
  • Er wordt een subsidie toegekend voor de werken op privaat terrein, waarbij u 50% van de kostprijs (met een maximum van 1.000 euro) kan terug krijgen.

Het studiebureau heeft ondertussen de opdracht gekregen om de opmaak van de afkoppelingsplannen te starten. Hiervoor zal het studiebureau elke woning bezoeken om de toestand ter plaatse in beeld te brengen en een voorstel voor de nieuwe toestand uit te werken. Eenmaal deze plannen door u en de gemeente goedgekeurd werden, krijgt u deze ter beschikking. U kan vervolgens kiezen om een aannemer aan te stellen die de werken voor u uitvoert of deze werken zelf uitvoeren. Na de werken zal de afkoppelingsdeskundige langskomen voor een keuring en krijgt u een keuringsattest, op basis waarvan de subsidies aangevraagd kunnen worden. De afkoppelingswerken op privaat terrein dienen afgerond te zijn voor het einde van de werken op openbaar domein.

Om een afspraak ter plaatse te kunnen maken en een dossier voor te bereiden, vragen wij u een aantal contactgegevens en bijkomende informatie over uw perceel, deze gegeven kan u hier invullen.

6. Contact

Wie nog vragen heeft kan terecht bij de dienst Openbare Infrastructuur via 09 280 80 20 of via infrastructuur@depinte.be.