Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Werken & Omleidingen  /  Grote Steenweg - Werken Aquafin

Grote Steenweg - Werken Aquafin

                                                                                                                                                                                         Aangepast op 09 juni 2023

Inhoud

1. Stand van Zaken

2. Timing

3. Tijdlijn

4. Ontwerpplannen

5. Subsidie afkoppeling

6. Contact

1. Stand van zaken

Aquafin werkt op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. De firma bouwt installaties waar rioolwater gezuiverd wordt, vernieuwt bestaande riolen en legt nieuwe riolen aan waar die nog ontbreken.

Aquafin ontwerpt momenteel een rioleringsproject in de Steenweg en deel in de Landuitstraat te Eke én in de Grote Steenweg in De Pinte.

Om de doelstelling van het rioleringsproject, namelijk de gescheiden afvoer van vuil- en regenwater te scheiden, dient u ook op eigen terrein deze twee waterstromen te scheiden. Een afkoppelingsdeskundige zal u hierin steunen en zal samen met u ter plaatse een plan van aanpak opmaken. Aquafin legt u graag uit wat zij bedoelen met afkoppelen.

Voor dit project zal dit een deskundige van landmeetkantoor De Vuyst zijn. U krijgt, éénmaal de ontwerpfase verder gevorderd is, van hen een afzonderlijke brief om een afspraak voor een huisbezoek te maken.

Klik hier om uw gegevens in te vullen. Hebt u liever een papieren versie, bel dan naar 09 280 80 20 of mail naar infrastructuur@depinte.be.

2. Timing

Aquafin verwacht de start van de werken te kunnen aanvangen in de eerste helft van 2025. Zodra er een ontwerp is van de bovenbouw, zal dit worden voorgelegd aan de hand van een infovergadering.

3. Tijdlijn

nvt

4. Ontwerpplannen

nvt

5. Subsidie afkoppeling

Bij de aanleg van een dubbele riolering in de straat, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden, geldt er een verplichting voor elke woning binnen de werfzone om ook op privaat terrein af te koppelen. Dit betekent dat u op uw eigendom de nodige werken dient te doen om regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. De gemeente ondersteunt de inwoners hierin op twee manieren:

      • Landmeetkantoor De Vuyst is aangesteld voor het opmaken van een afkoppelingsplan per perceel en de bijhorende raming en meetstaat. De kostprijs hiervan wordt gedragen door de gemeente.
      • Er wordt een subsidie toegekend voor de werken op privaat terrein, waarbij u 50% van de kostprijs (met een maximum van 1.100 euro btw inclusief) kan terugkrijgen.

Om een afspraak ter plaatse te kunnen maken en een dossier voor te bereiden, vragen wij u een aantal contactgegevens en bijkomende informatie over uw perceel, deze gegeven kan u hier invullen.

6. Contact

Wie nog vragen heeft kan terecht bij de dienst Openbare Infrastructuur via 09 280 80 20 of via infrastructuur@depinte.be.