Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  Knip Grote Steenweg

Knip Grote Steenweg

Naar aanleiding van de werken aan het afrittencomplex E17-N60, werd er op het einde van de Grote Steenweg, aan de N60, een knip gezet om te verhinderen dat sluipverkeer via de Grote Steenweg zou rijden in plaats van via de N60. In het voorjaar van 2020 werd deze opstelling geëvalueerd door de inwoners van Den Beer, de Grote Steenweg (tussen E17 - N60), de Korte Veldstraat en de Boeregemstraat. De resultaten van deze enquête vindt u hier.

Na bespreking met het Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Nazareth werd beslist om de knip opnieuw te openen, zodat inwoners van Zevergem vlot naar Gent kunnen ontsluiten en het sluipverkeer in de Boeregemstraat en Dorp Zevergem vermindert.

Sinds het einde van de werken aan het afrittencomplex E17-N60 worden fietsers op de N60, tussen de Polderdreef en de rotonde van de Makro, permanent geweerd. Voor de fietsers komende van Oudenaarde werd er een alternatieve route voorzien via de Grote Steenweg. Om de fietsers te beschermen werd de toegelaten snelheid verminderd naar 50 km/u en werden er paaltjes geplaatst tussen het fietspad en de rijweg. Deze paaltjes zijn een tijdelijke oplossing. Bij een heraanleg van de Grote Steenweg wordt er, samen met nieuwe riolering, een vrijliggend fietspad voorzien. Deze werken zouden bij het begin van volgende legislatuur uitgevoerd worden. Tijdens deze heraanleg zal de Grote Steenweg zodanig ingericht worden dat zowel de intensiteit als de snelheid van het autoverkeer ingeperkt worden. Op dat moment zou ook de heraanleg van de ovonde op de N60 in Zwijnaarde een feit moeten zijn, zodat de doorstroming van het autoverkeer op de N60 vlotter zal verlopen.

Uit regelmatige snelheidsmetingen van de politie langs de Grote Steenweg blijkt dat de snelheid hoger ligt dan de toegelaten 50 km/u. Bovendien gaat dit vaak over sluipverkeer dat het afrittencomplex omzeilt en via centrum Zevergem naar Zwijnaarde rijdt.

Om zowel de overdreven snelheid als het sluipverkeer in te perken, werd er voorgesteld om snelheidsremmende maatregelen te nemen op vier locaties op de Grote Steenweg (zie ommezijde). De mobiliteitsraad gaf hier positief advies over in de mobiliteitsraad van 28 oktober 2020. De proefopstelling zal bestaan uit 4x twee versmallingen van de rijbaan, waar het verkeer via afwisselend verkeer kan passeren. Deze proefopstelling wordt geplaatst in de loop van januari 2021. De opstellingen worden binnen een aantal maanden samen met u geëvalueerd en nadien bijgestuurd indien nodig.

Om de verkeersstromen beter in kaart te brengen heeft het lokaal bestuur een aantal "telramen” aangekocht. Telramen worden gebruikt om metingen van auto’s, zwaar verkeer, fietsers en voetgangers te registreren. Via deze toestellen willen we samen met u actief aan de slag gaan om zicht te krijgen op de verkeersstromen. De data uit de telramen is openbaar te bezichtigen op de website www.telramen.net. Op deze website vindt u ook meer informatie.

Wij zijn daarom op zoek naar een aantal geschikte locaties om de telramen te kunnen plaatsen. Zo’n telraam dient immers geplaatst te worden aan de binnenkant van een raam op de eerste verdieping. Verder zijn ook volgende criteria van toepassing:
•    een raam aan de straatkant en met vrij zicht op de straat: geen boom, plant of paal, geen vliegenraam... Een rolluik mag enkel naar beneden indien het donker is, aangezien het Telraam ’s nachts niet telt.
•    een raam met een minimale afstand van 5 meter en een maximale afstand tot de straat van 15 meter
•    een raam in een ruimte waar een wifiverbinding is en een stopcontact in de buurt is (evt. met verlengkabel)

Indien u voldoet aan deze criteria en interesse heeft om één van onze telramen tijdelijk bij u thuis te plaatsen, kan u ons contacteren via infrastructuur@depinte.be. Gezien het beperkte verbruik van wifi en elektriciteit, wordt er hiervoor geen compensatie voorzien. 

1. Reactie enquêtes - Grote Steenweg.xlsx
(27,23 KB)