Zoeken

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Grof huisvuil

Grof huisvuil

U kunt het grofvuil doorlopend naar het gemeentelijke recyclagepark brengen. Bovendien heeft u op het recyclagepark meer mogelijkheden om de afvalstoffen gesorteerd aan te bieden, waardoor er nog meer kan worden gerecycleerd en dus minder afval moet worden verbrand. Dit is een goede zaak voor ons milieu.

Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om grofvuil naar het recyclagepark te brengen, wordt er ophaling op afroep georganiseerd in samenwerking met IVM.

 

Wat houdt deze regeling in?

U heeft grofvuil?
Grofvuil is brandbaar afval dat niet in de restfractiezak kan en niet selectief wordt ingezameld met het oog op recyclage. Het gaat om hoeveelheden die voortkomen uit de normale werking van een huisgezin. Bovendien moeten de stukken verhandelbaar zijn door twee personen (dus maximum twee meter lang en 60 kg zwaar).
 
En het grofvuil is niet meer bruikbaar?
Herbruikbare goederen kunnen immers door de Kringwinkel worden opgehaald. U kunt de Kringwinkel contacteren op tel. 09 224 07 15.
 

En u kunt het grofvuil niet naar het recyclagepark brengen?

Dan telefoneert u naar 0800 13 580.
U geeft telefonisch op welke goederen u wilt aanbieden. Op basis van het aangeboden afval wordt een factuur opgemaakt. Na betaling ervan ontvangt u een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag.
Enkel het aangeboden afval, zoals op de factuur wordt vermeld, zal worden opgehaald.

De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken ná uw telefonische aangifte vallen.
Houd hiermee rekening als u een reis of vakantie heeft gepland.

 

Wat kost het u?

Deze dienstverlening kost u 40 euro (inclusief transport- en verwerkingskost).
Hiervoor mag u maximum 300 kg grofvuil aanbieden. Per bijkomende kg wordt 0,10 euro aangerekend.
 
Herbruikbare spullen horen niet thuis bij het grof huisvuil, maar in de kringwinkel. Bel Ateljee vzw, tel. 09 224 07 15 voor gratis ophaling van herbruikbare goederen of breng de spullen zelf naar de Kringwinkel, Tolpoortstraat 89, Deinze (open: maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag tot 17 uur) of 's Gravenstraat 134, 9810 Nazareth.