Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  Gewestplan

Gewestplan

gewestplan de pinteIn de loop van de jaren zeventig is het hele Vlaamse grondgebied ingekleurd en in bestemmingszones afgebakend. Dit gebeurde deels op basis van de bestaande toestand van toen en deels rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen.

Het volledige grondgebied van De Pinte heeft in het gewestplan Gentse en Kanaalzone een bestemming als woonzone, landbouwzone, parkzone … vastgesteld bij Ministerieel Besluit dd. 14 september 1977.

Het gewestplan is zowel voor de overheid als de burger bindend. Dit betekent dat de voorschriften (en de bijbehorende omzendbrieven) bindend zijn bij de beoordeling van concrete vergunningsaanvragen.

Het gewestplan kan niet meer gewijzigd worden. Op sommige plaatsen kan het wel vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Je kan het gewestplan inkijken via geopunt. Meer informatie over het gewestplan kan je vinden op de website van Ruimte Vlaanderen.