Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen

Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen

Wat?
Het principe van het gescheiden rioleringsstelsel bestaat erin om de afvoer van regenwater en het niet-gezuiverde afvalwater gescheiden te lozen op de respectieve openbare riolen, indien voorhanden.
De subsidie is ook geldig wanneer er nog geen gescheiden riolering in je straat ligt.
 
Voor wie?
Deze gemeentelijke bijdrage is bedoeld voor alle privé-eigenaars die hun afvalwater lozen op de openbare riolering en die op eigen initiatief kosten en inspanningen doen om de bestaande rioleringen van hun grond te ontkoppelen en opnieuw aan te leggen volgens het principe van gescheiden rioleringsstelsel.
 
Wie komt NIET in aanmerking?
Alle privé-eigenaars die in het kader van nieuwbouw of grondige verbouwingen de verplichting zijn opgelegd (via de bouwvergunning) om gescheiden rioolaansluitingen te voorzien.
 
Wat moet je hiervoor doen?
Voor je begint met de werken, dien je een subsidieaanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag bestaat ten minste uit een gedetailleerd bestek van de uit te voeren werken met een bijbehorende situatie- en inplantingsschets op A4-formaat met een leesbare schaal (1/500), eventueel aangevuld met foto's.
De technische dienst zal advies geven over de aanvraag en het schepencollege keurt het dossier goed binnen de vier weken.
Pas na ontvangst van deze officiële documenten kan je beginnen met de werken.
 
Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie bedraagt 1/3de van de werkelijk bewezen kosten voor het heraanleggen van de gescheiden rioleringen vanaf de aanvoerpunten aan de gebouwen tot aan de openbare riolering. Het bedrag is maximaal 250 euro per perceel.
 
Volgende kosten worden in aanmerking genomen: graaf- en afbraakwerken, rioleringsleidingen, heraanvullingen, herstellingen aan het gazon of de verharding.
 
De gemeentelijke premie kan pas worden uitgekeerd na ontvangst van de meldingskaart van het einde van de werken met vermelding van de goedkeuring, conform de voorschriften, door de technische dienst.

Voor meer informatie en de exacte voorwaarden van het reglement kun je contact opnemen met de dienst Grondzaken van De Pinte.