Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen

Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen

                                                                                                                                                                       geactualiseerd op 06 april 2023
Wat?
Het principe van het gescheiden rioleringsstelsel bestaat erin om de afvoer van regenwater en het niet-gezuiverde afvalwater gescheiden te lozen op de respectieve openbare riolen, indien voorhanden.
De subsidie is ook geldig wanneer er nog geen gescheiden riolering in je straat ligt.
 
Voor wie?
Deze gemeentelijke bijdrage is bedoeld voor alle eigenaars die hun afvalwater lozen op de openbare riolering en die op eigen initiatief kosten en inspanningen doen om de bestaande rioleringen van hun grond te ontkoppelen en opnieuw aan te leggen volgens het principe van gescheiden rioleringsstelsel. Ook wordt een bijdrage voorzien voor eigenaars die, omwille van rioleringswerken in hun straat, verplichten dienen af te koppelen om te kunnen aansluiten op de nieuwe, gescheiden riolering.
 
Wie komt NIET in aanmerking?
Alle eigenaars die in het kader van nieuwbouw of grondige verbouwingen de verplichting zijn opgelegd (via de bouwvergunning) om gescheiden rioolaansluitingen te voorzien.


Keuring RWA-DWA

Info website Farys


Wat moet je hiervoor doen?

Na het bekomen van een conform keuringsattest kan de eigenaar de gemeentelijke tussenkomst aanvragen. Deze aanvraag bestaat minstens uit:

  1. Een aanvraagformulier met naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer van de aanvrager
  2. Een inplantingsschets met een leesbare schaal, waarop zowel het DWA- als het RWA-stelsel volledig in kaart gebracht werd (in het kader van verplichte rioleringswerken wordt dit aangereikt door het studiebureau)
  3. Een kopie van de gedateerde en gedetailleerde factuur/facturen van de werken
  4. Een kopie van het conform keuringsattest uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme
  5. Foto’s van de uitvoering der werken 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst is afhankelijk van het al dan niet verplicht afkoppelen:

  1. Tussenkomst bij een verplichte afkoppeling in kader van rioleringswerken: de gemeentelijke tussenkomst bedraagt 50% van de werkelijk bewezen kosten (incl. btw) met een maximum van 1.100 euro per perceel
  2. Tussenkomst bij een vrijwillige afkoppeling: de gemeentelijke tussenkomst bedraagt één derde van de werkelijk bewezen kosten (incl. btw) met een maximum van 500 euro per perceel.


Klik hier voor het subsidiereglement.

Klik hier voor de dienst bouwen.