Samenstelling

gemeenteraad 
 
Op de foto van links naar rechts:
- eerste rij: Kathleen, Laure, Lieve, Kristof, Vincent, Willem, Benedikte, Veerle
- tweede rij: Christel, Evelyne, Antoine, Erik, Leen, Lutgard, Wim
- derde rij: Liselotte, Guy (intussen vervangen door Hannes), An, Trudo, Ina, Marthe, Hilde
 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de volledige bevolking van de gemeente. De huidige gemeenteraad zetelt van 2 januari 2019 tot en met 31 december 2024. De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen beslissingen over het functioneren van onze gemeente: goedkeuren van het budget en de rekening, stemmen van de gemeentebelastingen, toekennen van gemeentelijke toelagen, het goedkeuren van ontwerpen inzake wegen- en rioleringswerken, het bepalen van de personeelsformatie, het kopen of verkopen van gebouwen, het inrichten van adviesraden en overlegstructuren, het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling, het vaststellen van gemeentelijke reglementen ... 
 
Mevrouw Kathleen Ghyselinck werd tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2019 aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad. Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van De Pinte bestaat uit 21 leden en komt ongeveer een keer per maand samen, minimaal tien keer per jaar.
 
Gezien de integratie van gemeente en OCMW sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden voortaan dezelfde personen. De zitting van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op die van de gemeenteraad.
 
 

Gemeenteraadsleden

 
(alfabetische volgorde)
 
 
Agache Kristof
(N-VA)
Stijn Streuvelslaan 13, 09 321 08 65
editeer


Claeys Hilde
(Ruimte)
Berkenlaan 4 A, 0473 88 42 42
editeer


Dejonghe Trudo
(Ruimte)
Keistraat 105, 09 282 93 65
editeer


Demunck Benedikte
(N-VA)
Hageland 1, 0497 17 13 60
editeer


Eechaute Hannes
(CD&V)
Klein Nazareth 3, 0474 51 99 03
editeer


Ghyselinck Kathleen
(CD&V)
Veldstraat 54, 0478 20 67 73
editeer


Gomes Evelyne
(Open VLD)
Eekbulk 36, 0486 08 36 55
editeer


Gryffroy Leen
(N-VA)
Blijpoel 17, 0471 78 17 32
editeer


Quintyn Ina
(Ruimte)
Baron de Gieylaan 121, 0486 28 67 44
editeer


Reyntjens Laure
(CD&V)
Pintestraat 16, 0479 42 45 39 
laure.reyntjens@depinte.be
editeer


Rombaut Willem
(CD&V)
Ginstbulken 5, 0473 93 31 20
editeer


Thienpont Liselotte
(CD&V)
Frans De Potterstraat 27, 0499 41 92 65
editeer


Van de Velde Erik
(CD&V)
Reevijver 61, 0492 74 51 78
editeer


Van Den Abbeele Marthe
(Ruimte)
Aan de Bocht 3, 0497 70 71 37
editeer


Van Lancker Lieve
(CD&V)
Mieregoed 15, 09 221 46 96
editeer


Van Nieuwenhuyze Antoine
(CD&V)
Bosstraat 20, 09 385 49 36 
editeer


Van Peteghem Vincent
(CD&V)
Groenstraat 6, 0479 42 71 00
editeer


Vanbiervliet Wim
(Ruimte)
Klossestraat 31, 0496 20 01 02
editeer


Vandenbussche Ann
(CD&V)
Eeuwfeestlaan 50, 0478 75 17 28
editeer


Verleyen Christel
(Open VLD)
Breughellaan 65, 0497 32 09 95
editeer


Vermeyen Lutgard
(Ruimte)
Reevijver 67, 0472 36 33 10
editeer 
De twee coalitiepartijen zijn CD&V (tien zetels) en N-VA (drie zetels).