Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften

Wanneer je beslist om een perceel grond aan te kopen, te bouwen of te verbouwen, informeer je je best bij de dienst Bouwen. Op die manier kan worden nagegaan of dat er op het betreffende perceel wel mag gebouwd of verbouwd worden en zo ja, aan welke voorwaarden jouw plannen moeten voldoen.

Gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften 27/08/2012

Het hoofddoel van de gemeentelijke voorschriften is om over uniforme en transparante voorschriften te beschikken om een minimale woonkwaliteit te garanderen in zoverre die samenhangt met een bouwactiviteit (nieuwbouw of verbouwing). Aanvullend wordt aan eigenaars van gronden en gebouwen een aantal verplichtingen of verbodsbepalingen opgelegd.  

De medewerkers van de dienst kunnen je de nodige inlichtingen verschaffen die betrekking hebben op het perceel dat je interesseert of waarop je wenst te (ver)bouwen. Je kan informatie krijgen aan de balie, telefonisch of via bouwen@depinte.be.

Klik hier om de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften te downloaden

 

Bestemming volgens verkaveling, BPA of RUP

Is het perceel gelegen in een verkaveling, BPA of RUP, dan staan de specifieke voorschriften wat kan en niet kan op papier. Ga na welke bestemming de grond heeft en welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden in verband met de plaatsing van het gebouw, afstanden ten opzichte van de perceelgrenzen, te gebruiken materialen, dakhelling, aantal bouwlagen ...

Van de voorschriften van een verkaveling, BPA of RUP kan in principe niet afgeweken worden. In bepaalde gevallen kan een afwijking van de voorschriften toegestaan worden. Dit voor wat betreft de perceelafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. Voor wat betreft de bestemming, de maximaal mogelijke vloerterreinindex en het aantal toegelaten bouwlagen kan geen afwijking worden toegestaan.

Klik hier om de gemeentelijke BPA’s en RUP’s te consulteren 

 

Bestemming volgens gewestplan

Is er geen verkaveling, BPA of RUP van toepassing, dan wordt gekeken naar de bestemming van de grond volgens het gewestplan. Het stuk grond kan gelegen zijn in woongebied, woonuitbreidingsgebied, landbouwzone, industriezone ...  Het gewestplan heeft geen eigen voorschriften. Daarom keurde de gemeenteraad op 27 augustus 2012 de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften goed.

Klik hier voor meer informatie over het gewestplan  

 


Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten
2023-01-01 - Nieuwjaar
2023-04-10 - paasmaandag
2023-05-01 - Dag van de Arbeid
2023-05-18 - Hemelvaartsdag
2023-05-19 - brugdag
2023-05-29 - pinkstermaandag
2023-06-08 - personeelssportdag
2023-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2023-07-21 - Nationale Feestdag
2023-08-14 - brugdag
2023-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2023-11-01 - Allerheiligen
2023-11-02 - Allerzielen
2023-11-11 - Wapenstilstand
2023-11-15 - Koningsdag
2023-12-25 - Kerstmis
2023-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk geslotenSpeciale openingsuren