Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Geluidsschermen

Geluidsschermen

Bouw geluidswerende schermen langs E17

De gemeenteraad gaf op 16 november 2015 principieel akkoord om de procedure op te starten voor een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer om de bouw van geluidswerende schermen langs de E17 te realiseren. 

Deze schermen werden voorjaar 2019 geplaatst tussen kilometerpunt 45,010 en 44,155 in de richting van Kortrijk en tussen kilometerpunt 45,500 en 46,065 in de richting van Antwerpen. De schermen hebben een hoogte die varieert tussen de 3,5 en 5 meter. Ze dienen ter bescherming van de woonwijken gelegen in de Pont-Noord en Molenstraat en de omgeving van Den Beer, Grote Steenweg, Korte Veldstraat en Boeregemstraat.

Evaluatie plaatsing geluidswerende schermen

Na uitvoering van de werken, voldeed het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de contractueel verplichte metingen ter hoogte van de geluidsschermen. Omwille van een aanzienlijke hoeveelheid (zestigtal) klachten, werden niet enkel vergelijkende geluidsmetingen uitgevoerd aan de woningen waar voorafgaand aan de werken, metingen waren gedaan. Na overleg met de diensten in januari 2020 is beslist om bijkomende controlemetingen te doen op bijkomende locaties.
Om representatief te zijn moesten de metingen bij vergelijkbare weersomstandigheden als de eerste uitgevoerd worden. Door de uitbraak van de coronacrisis, gingen de geplande metingen en de voorziene infovergadering niet door in april 2020. Wel werd, op basis van de eerste evaluatie, beslist om de geluidsschermen ter hoogte van de brug aan Pont-Noord te verlengen met 70 meter aan de kant van De Pinte richting Gent.

Presentatie onderzoekresultaten geluidsmeting  door Agentschap Wegen en Verkeer op 9 juni 2021

Ondanks de nog lopende coronacrisis heeft het Agentschap haar onderzoek afgerond. Op woensdag 9 juni hebben ze in een drukgevolgd webinar de resultaten voorgesteld en uitgebreid ingegaan op de technische aspecten van het project. Daarbij hebben ze ook teruggekoppeld naar de vele vragen, suggesties of klachten van burgers. 
Op basis van die vragen is een lijst opgemaakt die je hier zal kunnen raadplegen.  Ook het integrale webinar én de bijhorende presentatie kan je hier digitaal raadplegen. 

zevergem-dorp-JwjSz2

afbeelding-map-gfqoT3

Kaart met locaties & hoogtes:

kaart-geluidsschermen-hoogte-fzWsX1
logo-awv---low-tQMbv1

DOWNLOAD Presentatie

faq - veelgestelde vragen

Antwoord niet gevonden bij de FAQ? Contacteer  

wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be
t.a.v. de heer Vladimir Kostadinov.