Index evenementen

Affichering op gemeentewegen: algemene info + reglement
Affichering op gewestwegen: algemene info
Afvalbeheer: ondersteuning IVM (Green events)
Alcoholpreventie (Meer van Zonder)
Alcoholpreventie (VAD)
Algemeen reglement op elektrische installaties
Ambulante handel: belastingreglement
 
Billijke vergoeding
Bewaking door vrijwilligers (Google formulier)
 
Capaciteitsbepaling van lokalen (pdf)
 
Drankvergunning: informatie (pdf)
Drugpreventie (VAD) 
Drugspreventie (Drugpunt)
 
EHBO: Rood Kruis
EHBO: Vlaams Kruis
Evenementenformulier
Evenementengids
 
Geluidsnormering: reglementering
 
Herbruikbare bekers: uitlenen via gemeente
Herbruikbare bekers + vaatwasmachine: uitlenen via IVM
Huur gemeentelijke overdekte infrastructuur:  tariefreglement
Huur sportpark Moerkensheide: tariefreglement
 
Infrastructuur: overzicht gemeente De Pinte
Infoblad : algemene info
Infoborden : algemene info

Open vuur
 
Productiefiche activiteit cultuurzaal OCP
Publiciteit op gemeentewegen: algemene info + reglement
Publiciteit op gewestwegen: algemene info
 
Reclamedrukwerk belastingreglement  
Reclamedrukwerk aangifte formulier 
Retributiereglement gemeentelijke infrastructuur 
 
SABAM 
Sterke drank: lijst fuifpunt (pdf)
Subsidie: algemene info 
 
Tariefreglement Moerkensheide 
Technische fiche OCP
 
UiT databank   
Uitleendienst gemeente: informatie + reglement + overzichtslijst   
Uitleendienst provincie: algemene info 
 
Veiligheidsdossier
Verzekering BA leden cultuurraad   
Verzekering gebruik infrastructuur (gemeentelijke abonnementspolis) 
Verzekering provincie vrijwilligers 
Voedselverkoop    
Vuur maken  in openlucht (reglement)