Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Ik organiseer  /  Evenementen

Evenementen

Welke activiteiten komen in aanmerking als 'evenement'?

  • een voor publiek toegankelijk activiteit of gebeurtenis
  • met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers
  • op de openbare weg en/of op openbaar domein
  • of in open lucht, tent, feestzaal …
  • of op privaat terrein
Valt je activiteit onder bovenstaande definitie, hou dan rekening met volgende stappen:

Stap 1

Je bent verplicht om, via het evenementenformulier, ten laatste tien weken vóór het evenement dit te melden aan het gemeentebestuur via de dienst Vrije tijd. Aan de hand van dit formulier kan je alle nodige aanvragen  aan het college van burgemeester en schepenen en de belangrijkste informatie die moet doorgegeven worden aan de verschillende gemeentelijke diensten, politie en brandweer bundelen.
Je kunt het evenementenformulier:
  • op papier invullen, klik hier om een pdf-document te downloaden
  • online invullen via een Google Formulier

Stap 2

De dienst Vrije tijd bepaalt welke meer uitgebreide evenementen een veiligheidsrisico inhouden en waarvoor een veiligheidsdossier opgemaakt moet worden. De organisatoren worden tijdig verwittigd en moeten het veiligheidsdossier ten laatste 8 weken voor het evenement indienen bij de dienst Vrije tijd.

Opgelet! Voor de organisatie van fuiven moeten het evenementenformulier én het veiligheidsdossier gelijktijdig ingediend worden ten laatste 10 weken vóór de fuif.

Je kunt het veiligheidsdossier:
  • op papier invullen, klik hier om een pdf-document te downloaden
  • online invullen via een Google Formulier

Stap 3

Wie een veiligheidsdossier heeft ingediend, kan worden uitgenodigd naar de veiligheidscel/coördinatievergadering waar alle veiligheidsaspecten samen met gemeente, brandweer en politie overlopen worden.

Stap 4

Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van voorgaande stappen of de activiteit een goedkeuring kan ontvangen en onder welke voorwaarden.

Meer informatie?

Je kunt voor meer informatie terecht bij de dienst Vrije tijd(OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 40, e-mail: evenementen@depinte.be). Zij kunnen je ook helpen bij het invullen van de formulieren. In de evenementengids vind je alvast meer info over het organiseren van evenementen.