Zoeken

Home  /  Wonen  /  Energie  /  Energieactieplan  /  Enquête Sportief op weg

Enquête Sportief op weg

Sportief op weg
Enquête over de verplaatsing naar sportinfrastructuur

 
 
 
 
klimaatgezond
 

Waarom deze enquête?


De Pinte ondertekent het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 20 % te verminderen tegen 2020 (ten opzichte van 2011). Met de steun van de provincie maakten we een Klimaatactieplan op.

Als eerste stap brachten we de CO2-uitstoot in 2011 op het grondgebied van onze gemeente in kaart. De belangrijkste uitstoot (48 %) is afkomstig van de huishoudens, voornamelijk van het energieverbruik in woningen. Het tweede grote luik (37 %) is transport. De autosnelwegen zijn uit de berekeningen gelaten dus dit gaat over het particulier en commercieel transport. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 2,8 % van de totale uitstoot. Handel, diensten en bedrijven nemen samen 6,6 % voor hun rekening, landbouw 4,1 % en de industrie 1,4 %.

Op basis van deze gegevens werd een Energieactieplan opgesteld. Voor elk van de sectoren worden hiermee doelgerichte acties uitgewerkt en wordt berekend welke besparing van CO2 deze inhouden. Je zult hier zeker nog meer van horen.


Werk mee aan De Pinte klimaatgezond!


Fietsen en stappen zijn leuke, gezonde, milieuvriendelijke en goedkope verplaatsingswijzen voor korte afstanden. Laat je de auto staan voor korte afstanden, dan win je driemaal: zowel je gezondheid, het milieu als je portemonnee varen er wel bij! Bovendien is het gewoon leuker en draag je bij tot een aangenamere en veiligere leefomgeving.
Het STOP-principe staat voor de bewuste overweging die elk van ons kan maken voor het maken van een verplaatsing. Afhankelijk van de omstandigheden kiezen we bewust eerst voor het Stappen of Trappen, dan voor het Openbaar vervoer (bus, trein, metro of tram). Pas als ook dat niet lukt dan kunnen we de Personenwagen instappen en dan bij voorkeur met anderen (door te carpoolen). De eerste drie alternatieven worden aangeraden, boven de auto als vervoersmiddel.
Ook bij de verplaatsingen voor het beoefenen van sport (naar de sportclub, wedstrijden ...) kunnen we het STOP-principe toepassen. Een derde van alle verplaatsingen in Vlaanderen gebeurt voor vrijetijdsbeleving. Al te vaak kiezen we daarbij zonder nadenken, uit gewoonte of gemak, voor de auto. Kiezen voor STOP heeft nochtans heel wat voordelen!  


Waarom STOP in jouw sportclub?


STOP is sportief op weg!
Wie kiest voor stappen of trappen is aan het sporten. Het is extra beweging en dus gezond. Stappen (of zelfs lopen) en fietsen zijn bovendien een aanvullende ‘warming up’ of ‘cooling down’ voor en na de sport.

STOP is leuk!
Je kan samen stappen of trappen met de vrienden uit de sportclub. Zo zorg je voor leven op straat. Zonder auto leg je minder beslag op de ruimte en verhoog je mee het veiligheidsgevoel op de baan. Dat maakt het voor iedereen aangenamer. Wie weet krijg je wel een 'goeiedag' van mensen wiens deur je vaak passeert.

STOP is goedkoop!
Brandstof is duur, daar moet niemand van overtuigd worden. STOP bespaart dus heel wat geld. Even uitrekenen? De ‘droomcalculator’ doet het voor jou!

STOP is goed voor het milieu.
Een bewuste keuze over onze manier van verplaatsen zorgt er voor dat we onder meer de uitstoot van CO2 beperken. Bovendien hoeven we minder parkings te voorzien, dus meer publieke ruimte voor groen. Kijk maar even naar onderstaand overzichtje.
•    Te voet: 0 gram
•    Fiets: 0 gram
•    Trein: 28 gram
•    Bus: 85 gram
•    Motorfiets: 107 gram
•    Auto: 132 gram (op basis van vier inzittenden)
(Bron: De Lijn)

Uit het overzicht kan je afleiden dat wanneer je gebruik maakt van het openbaar vervoer je al veel minder CO2 (en ook andere schadelijke stoffen) uitstoot. Wanneer je met de fiets of te voet gaat, verbruik je helemaal géén CO2.

STOP is vlot!
Wie de auto kan vermijden hoeft niet te sakkeren op een onverwachte file of die volle parking. En vaak is de fiets ook sneller! Gemakkelijk toch?!


Samen voor De Pinte Klimaatgezond – jouw mening telt!


Het klimaat verbeteren, een gezonde lucht in onze gemeente en milieubewuste acties nemen we samen met al onze bewoners.
Aan de hand van deze enquête wensen we inzicht te krijgen in hoe de inwoners zich verplaatsen naar de sportinfrastructuur en willen we graag jouw suggesties horen hoe we samen met de sporters aan een veilige, gezonde en sportieve mobiliteit kunnen werken!
 
Vul ten laatste op 28 augustus 2016 de enquête in (vijftien minuutjes) en maak kans op een fietsherstelsetje!