Zoeken

Home  /  Wonen  /  Energie  /  Energieactieplan

Energieactieplan

Energieactieplan - De Pinte Klimaatgezond


klimaat-gezond-ebanner-De-Pinte


De Pinte ondertekende het Burgemeestersconvenant. Daarmee engageert de gemeente zich om, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. 

De gemeenteraad keurde een ambitieus energieactieplan goed. Met de uitvoering ervan moet de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 20 % te verminderen tegen 2020. Dat wil De Pinte samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers op haar grondgebied.

Enkele cijfers

In 2011 werd op het grondgebied van De Pinte  37.165 ton CO2 uitgestoten. Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat 3,8 keer zo groot is als de gemeente. Bijna de helft van deze uitstoot (48 %) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor maar liefst 3 7% van de uitstoot (snelwegen niet meegerekend). Landbouw, handel, industrie en diensten nemen samen 1 2% voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 2,8 % van de totale uitstoot. 

Het energieactieplan

De opmaak van een energieactieplan (Sustainable Energy Action Plan) is een essentiële vereiste voor gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Om de ambities van het actieplan waar te maken, moet tegen 2020 zo'n 7.433 ton CO2  bespaard worden. In het plan staan meer dan 100 concrete maatregelen. Omdat de grootste oorzaken van CO2-uitstoot bij de huishoudens en de mobiliteit liggen, zijn de acties dan ook voornamelijk op deze twee sectoren gericht. 

Enkele voorbeelden van geplande of lopende acties in onze gemeente:
 • sensibiliseren rond duurzaam verbouwen (Energiefitsessies/gratis advies)
 • campagne rond duurzame mobiliteit en autodelen (onder andere oprichten en uitbouwen van een cambiopunt)
 • opstarten van een Repair Café
 • communiceren over groepsaankopen (zonnepanelen, warmtepompen, groene energie, isolatie …)
 • duurzame ontwikkelingen opnemen in het mobiliteitsplan
 • promoten duurzame consumptie
 • straatverlichting omschakelen naar LED-verlichting
 • duurzame ontwikkelingen toepassen bij verkavelingen en vergunningen
 • vergroenen van de gemeente
 • duurzame energienormen opnemen in renovatieplannen gemeentelijk patrimonium
 • ...
Hoe meer acties hoe beter, want alle beetjes helpen. Dus ook alles wat jij doet helpt ons de 20 % besparing te halen. In 2020 zal er een nieuwe meting gebeuren en zo zullen we te weten komen of we de doelstelling gehaald hebben.
 
Het volledige energieactieplan kan u hier raadplegen. De maatregelentabel vindt u hier.

Samen met inwoners, met ondersteuning van de provincie

Van bij het begin heeft de gemeente alle diensten, adviesraden en geïnteresseerde inwoners samen aan tafel gezet om het actieplan vorm te geven. Nu de uitvoering van het plan voor de deur staat, is het draagvlak voor klimaatgezonde acties breder dan ooit. 

De Provincie ziet haar steden en gemeenten als sterke partners om haar klimaatambities waar te maken. Met het plan Oost-Vlaanderen Klimaatgezond 2050 geeft  de Provincie aan hoe ze in de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen zal terugdringen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.