Energie

Verwarmingstoelage 

Een verwarmingstoelage aanvragen voor de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulk propaangas kan via het Sociaal Huis. U dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om deze toelage te kunnen genieten.
 

Oplaadpunt Fluvius (Eandis)

Ook het oplaadpunt van Fluvius is in het Sociaal Huis beschikbaar.
 
 
Lokale adviescommissie
 
Om te voorkomen dat klanten ten onrechte zouden worden afgesloten van elektriciteit, gas of water werd de lokale adviescommissie opgericht, kortweg LAC. In deze commissie zetelen een afgevaardigde van de sociale leverancier, Fluvius, een lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en een maatschappelijke werker van het OCMW.
 
Deze commissie beslist of een persoon die zijn rekeningen niet betaald heeft, mag worden afgesloten van de nutsvoorzieningen. De leverancier mag dit niet meer op eigen initiatief doen. Vaak wordt er beslist een budgetmeter voor gas en/of elektriciteit te plaatsen, gecombineerd met een afbetalingsplan.
 
Contactpersoon LAC:
Inge Strobbe
tel. 09 280 93 07
inge.strobbe@ocmwdepinte.be