Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Identiteit  /  Elektronische identiteitskaarten (e-ID)

Elektronische identiteitskaarten (e-ID)

Iedereen in België dient in het bezit te zijn van een elektronische identiteitskaart. Zij heeft het formaat van een bankkaart en is uitgerust met een elektronische microprocessor (chip). De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Voor 12-plussers is de kaart zes jaar geldig, voor75-plussers is dat dertig jaar.

Hoe verloopt de procedure voor de uitreiking van een nieuwe kaart?

  1. U ontvangt een uitnodiging om uw oude elektronische identiteitskaart om te wisselen voor een nieuwe elektronische kaart, of u kunt zelf langskomen en een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
  2. Bij uw aanmelding bij de dienst Burgerzaken dient u te beschikken over een recente pasfoto in zwart-wit of kleur met een ééntonige witte achtergrond, die voldoet aan het juiste formaat (de afmeting zal op de uitnodiging vermeld staan), goed gecentreerd en alle delen van het gezicht tonend, zonder weerspiegeling (opgelet voor brildragers) en zonder ongepaste toebehoren (hoed, pet, zonnebril, enzovoort). Opgelet: de controle bij het verwerkingscentrum is heel streng. Pasfoto's die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen worden onherroepelijk geweigerd! Verder dient u wanneer u langskomt een gepersonaliseerd document te ondertekenen voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart.
  3. Ongeveer drie weken later ontvangt u per post een document waarbij u verzocht wordt uw identiteitskaart af te halen in het gemeentehuis. Draag zorg voor dit document want het bevat de geheime codes (PIN- en PUK-code) die nodig zijn om je elektronische identiteitskaart te activeren. U dient dit document dus zeker mee te brengen naar het gemeentehuis. Bij verlies van deze codes kan uw kaart niet geactiveerd worden en dienen duplicaten van de codes aangevraagd te worden.
  4. De prijs voor een identiteitskaart werd vastgelegd op 19,10 euro (dringende procedure: 103,60 euro, een spoedprocedure met levering in Brussel: 134,80 euro). In geval van diefstal of verlies van de kaart dient de procedure herbegonnen te worden.

De PIN- en PUK-code van uw elektronische identiteitskaart vergeten?

De PIN-code dient u in te geven op het moment dat u zich wenst te identificeren met uw elektronische identiteitskaart. De dienst Burgerzaken heeft u de mogelijkheid geboden om deze PIN-code te wijzigen bij het afhalen en activeren van de nieuwe kaart.
Indien u deze PIN-code vergeten bent of indien de PIN-code geblokkeerd is (nadat u drie maal een foute code ingegeven hebt), dient u zich terug aan te bieden bij de dienst Burgerzaken (van uw woonplaats), samen met de brief waarin de PIN-code en de PUK-code staat. Met de PUK-code kan u bij de dienst Burgerzaken uw PIN-code wijzigen of deblokkeren. We helpen u ook graag verder via burgerzaken@depinte.be.
Bij verlies PIN, maar PUK bekend, kan de dienst Burgerzaken een nieuwe PIN-code creëren;
bij verlies PIN en PUK, moet u nieuwe codes aanvragen via de dienst Burgerzaken of online. De kostprijs hiervoor bedraagt 5 euro. U dient enkele dagen na de online aanvraag naar het gemeentehuis (dienst Burgerzaken) te komen om de nieuwe codes te activeren.

PUK: Personal Unlocking Key (om de PIN-code te wijzigen of te deblokkeren)
PIN: Personal Identification Number (persoonlijk identificatienummer of code, is ook uw elektronische handtekening)