Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Elektrische laadpalen

Elektrische laadpalen

In De Pinte staat er sinds 2018 een laadpaal voor elektrische voertuigen op het gemeenteplein, aan de kant van frituur Lise. In het najaar van 2019 werd er een laadpaal geplaatst door Fluvius aan de kerk in Zevergem. Een derde laadpaal vind je in de Stationsstraat tussen de Groenstraat en de Koning Albertlaan.

Een laadpas kan je bij diverse laaddienstverleners aanvragen, de zogenaamde Mobility Service Providers (MSP's). 

Een antwoord op veelgestelde vragen over het gebruik, het laden en de kosten vind je hier.

Informatie over de plaatsing van laadpalen in openbare ruimtes en wat hierbij komt kijken vind je hier.


Uitrol publieke laadinfrastructuur

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren (2023 en volgende) door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessieopdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar de uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten.
De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. Je kunt als burger een publieke laadpaal aanvragen als je zelf geen plaats hebt voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is. Aan de aanvraag worden enkele voorwaarden gekoppeld.
Daarnaast zullen ook laadpunten op strategische locaties worden gerealiseerd, op basis van input van de gemeenten.

-HWra51