Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  FairTradeGemeente

FairTradeGemeente

Eerlijkehandel in De Pinte

bananan%20klein

In 2009 werd onze gemeente een FairTradeGemeente. Detitel FairTradeGemeente geeft aan dat onze gemeente én de inwoners eerlijke handeleen warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken.

Het gemeentebestuurkoopt heel regelmatig FairTrade producten en er is een actievetrekkersgroep. Ook verscheidene winkels, horecazaken, bedrijven en organisatieshelp

en ons om deze titel waar te maken. FairTradeGemeente steekt zowel dekleinschalige boer in het Zuiden als de duurzame boer in het Noorden een hartonder de riem. Dat doen we samen door fairtradeproducten en lokale, duurzameproducten naar voren te schuiven.

De gemeente wordt ondersteund door een fairtradetrekkersgroep.Zij komen meerdere malen per jaar samen en nemen de nodige initiatieven om deverschillende criteria te behalen en zorgen voor continuïteit en opvolging vande campagne. We zijn steeds op zoek naar geïnteresseerden om zich in te zettenom van De Pinte een (h)eerlijke gemeente te maken. Interesse? Neem gerustcontact op met de milieudienst.

Meer info: www.FairTradeGemeenten.be


sterren

5-sterrengemeente

De benoeming van FairTradeGemeente hebben we al, maardaar stopt het niet. We doen nu ons best om een 5-sterren FairTradeGemeentete worden. Dit is een hulpmiddel om onze gemeente te ondersteunen om fair tradeop de kaart te zetten aan de hand van 5 sterren/criteria! En daarvoor hebben weJULLIE hulp nodig!

Ster 1: FairTradeAmbassadeursambassadeur

Deze ster is behaald!

foto ambassadeurs

Wim Vanbiervliet, An Defloor en Lieve Van Lancker zijn de FairTradeAmbassadeurs van De Pinte. Ze hebben een hart voor FairTrade, bio en duurzaamheid ... Ze engageren zich om de boodschap rond eerlijke handel verder uit te dragen. 

De ambassadeurs zetten zich in als vrijwilliger. Ze hielpen met de opstart om FairtradeGemeente te worden en helpen de trekkersgroep om de titel te behouden én een 5-sterrengemeente te worden. Ze zijn het contact tussen de handelaars, scholen en verenigingen. Ze steunen lokale handelaars door telkens lokaal te kopen, zowel producten als diensten, want ook dit is fair trade. Bedankt voor hun inzet.

Ster 2: FairTradeFansfan

Deze ster is behaald! 

De ambitie per gemeente is om 25 % van de burgers totFan uit te roepen. Dit kan aan de hand van activiteiten of op initiatief van deburgers. Voorwaarde om FAN te zijn? Weten wat fair trade is én minstens vier keerper jaar bewust fairtradeproducten kopen of verbruiken. We tellen de Fans opevenementen, maar ook jij kan jezelf tot Fan uitroepen. Wie zich wil latenregisteren als FairTradeFan, kan zich hier aanmelden. 

Ster 3: FairTradeCommunicatie

Deze ster is behaald! 

De eerste ster communicatie hebben we dubbel en dik verdiend want er werden talrijke initatieven ondernomen. We hebben onze eigen Facebookpagina, een vernieuwde Fairtradepagina op de site van De Pinte, regelmatige communicatie in het gemeentelijk boekje 'duurzaamheid' en bekendmaking van onze partners aan de hand van flyers en placemats. Vrijwilligers van de trekkersgroep zijn aanwezig met een infostand op verschillende activiteiten en met de picknick wilden we op Dag van het park iedereen de kans geven kennis te maken met Fairtrade. Dit zullen we zeker herhalen. 

Ster 4: FairTradeStraat

Deze ster is behaald! 

Zodra bewoners van minstens 30 huizen per straat, of70 % van de huizen indien deze straat minder dan 30 huizen heeft, in eenbepaalde straat/wijk deelnemen, is er sprake van een FairTradeStraat.'Deelnemen' betekent dat die mensen zich herkennen als FairTradeFan. Dat ze dus wetenwat fair trade is en minstens vier fairtradeproducten kopen of verbruiken. Zezijn ook bereid hun herkenning aan hun raam of voorgevel op te hangen. Dedeelname van één FairTradeStraat in de gemeente, leidt tot het behalen vandeze ster. Heb je dus een leuk idee of doe je al iets met je straat, neemcontact op met de milieudienst en we zullen jullie hierin met plezier ondersteunen.

Ster 5: FairTradeBestuur

Deze ster is behaald! 

Deze ster gaat verder dan het aanbieden van fairtradeproductenop de gemeente, maar behelst vooral het beleidsmatig blijven inzetten op fairtrade. Door het behalen van de titel van FairTradeGemeente is gebleken dat detrekkersgroep kan rekenen op een geëngageerd bestuur. Omdat ook ná het behalenvan de titel te blijven stimuleren, werken we een aantal ideeën uit waarmee jekan blijven hameren op een beleidsmatig engagement voor FairTradeGemeente.

Zij zijn al 'verkocht'dezegemeenteisverkocht3

Volgende partners doen hun best om van deze actie eensucces te maken, de hieronder vermelde bedrijven en verenigingen zijn al'verkocht'.

partnersjpeg

Verenigingen, handelaars, bedrijven ... die ook willen deelnemen aan de campagne of die al fairtradeproducten aankopen of aanbieden kunnen dit laten weten aan Cleo Veireman, tel. 09 280 80 24, e-mail: cleo.veireman@depinte.be.

Alvast bedankt aan iedereen die zich inzet om onze gemeente verkocht te krijgen! We zullen onderzoeken hoe we jullie meer in de bloemetjes kunnen zetten. Heb je zelf een voorstel, laat het gerust weten aan de milieudienst.