Dorp Zevergem

Begin januari 2020 zal aannemer Hardo nutswerken in opdracht van Fluvius uitvoeren in het centrum van Zevergem. Deze werken zullen een impact hebben op het openbaar domein en de mobiliteit.

Op 6 januari start de aannemer het plaatsen van signalisatie, het maken van proefsleuven en het aanleveren van materiaal. Vervolgens wordt er in 5 fases gewerkt. Onderstaande data zijn afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.

Fase 1: Kerkdreefken - 3 werkdagen
Tijdens deze fase wordt er gewerkt langs beide zijden van het Kerkdreefken, waardoor dit volledig afgesloten wordt voor fietsers en gemobiliseerd verkeer. Fietsers volgen de omleiding via de Veldstraat naar Dorp en vice versa. Plaatselijk verkeer te voet is wel mogelijk.

Fase 2: Dorp – 3 werkdagen
Tijdens de tweede fase wordt er gewerkt te Dorp, tussen de basisschool en de Pastorie, aan de kant van het Kerkdreefken. Er geldt een parkeerverbod langs deze zijde, alsook ter hoogte van de kerk waar een doorboring uitgevoerd wordt. Voor gemobiliseerd verkeer en fietsers wordt er wisselend verkeer voorzien door middel van verkeerslichten.

Fase 3: Blijpoel – 2 werkdagen
In een derde fase wordt er gewerkt in de Blijpoel. De Blijpoel wordt hierdoor afgesloten vanaf de weg naar de parking achter de Kerk tot aan Scheldehout. De parking zelf blijft bereikbaar. 

Fase 4: Dorp – 6 werkdagen
In een voorlaatste fase wordt er gewerkt te Dorp, in het centrum langs de kant van de kerk. Er zal een parkeerverbod gelden vanaf het pleintje voor het kerk tot aan de Blijpoel. Ook in deze fase wordt er gewerkt met verkeerslichten voor gemobiliseerd verkeer en fietsers.

Fase 5: Dorp – Pont Zuid – 2 werkdagen
De laatste fase wordt er gewerkt ter hoogte van het kruispunt Pont-Zuid – Veldstraat. Ook hier wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten.
 
Een visuele weergave van de fases vindt u hier.