Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

omgevingsloketVanaf 1 januari 2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen maar enkel via het Omgevingsloket. Dit is een centrale plek waar de verschillende overheden en adviesinstanties de aanvraag kunnen raadplegen. Bouwheren en/of architecten moeten de verschillende plannen en documenten dus niet langer in meerdere exemplaren afleveren. Net omdat het een uitwisselingsplatform is, zullen de verschillende actoren ook online de status van het vergunningsproces kunnen beheren en/of volgen.
 
Meer info betreffende de wetgeving vindt u ook via het omgevingsloket (zie Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) en Ruimtelijke ordening Vlaanderen (zie Vlaamse codex ruimtelijke ordening).
  
De dossiers worden behandeld door de dienst stedenbouw.