Digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7 augustus 2020

Reglement/ verordening/ verslag
Beslissing van
Datum vast stelling
Datum bekend making
Geldig tot