Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Dienstverlening gemeente

Dienstverlening gemeente

Gemeentehuis 

  • Het gemeentehuis is elke weekdag toegankelijk. Wil je langsgaan bij één van onze diensten, maak dan eerst een afspraak. 

Dienst Burgerzaken
U kan hier terecht voor onder meer aktes, uittreksels en attesten, identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, vreemdelingenzaken en mindervaliden.  Veel van die acties kan u ook van thuis uit digitaal regelen via ons digitaal loket: hier. 

afspraak maken bij dienst burgerzaken

Bereikbaar op weekdagen, van 8.30 uur tot 16.30 uur. Niet op vrijdagnamiddag.
Tel. 09 280 80 60 of  burgerzaken@depinte.be

Dienst Bouwen
U kan hier terecht voor grondgebonden zaken zoals onder meer bouwen & verbouwen, ruimtelijke planning, wegen & verkeer, huisvesting, afvalinzameling en milieu.
Meer info hier

afspraak maken bij dienst bouwen

Tel. 09 280 80 22 of bouwen@depinte.be

Recyclagepark

Het recyclagepark is open mits reservatie. Bekijk de volledige procedure, voorwaarden en openingstijden hier.  Voor het maken van een afspraak vragen we volgende gegevens:
naam, adres, telefoonnummer, nummerplaat, voorstel datum en uur voor uw bezoek.

Per kwartier worden er zes bezoekers toegelaten. Onze parkwachters beschikken over de lijst van de personen die zich hebben ingeschreven.

afspraak maken op recyclagepark

Tel. 0471 22 00 07 ( tijdens openingsuren) of www.depinte.be/reserveren

Bibliotheek

Baron de Gieylaan 27,  De Pinte.
De bib is open volgens de normale openingstijden.  Een overzicht vind je hier.  
Bezoek de website van bibliotheek De Pinte: 
bib-de-pinte-KGMJ91
Tel. 09 282 25 32 of bibliotheek@depinte.be

Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Bezoek is mogelijk, mits het volgen van richtlijnen. Bij de hoofdingang moeten bezoekers zich bij elk bezoek aanmelden en registreren, voorzien van de nodige documenten.
Door te registreren verklaart u dat u als bezoeker:
  • de laatste 14 dagen voor het bezoek geen COVID-19 symptomen vertoonde
  • de laatste 14 dagen niet in contact kwam met personen die positief getest zijn niet ziek bent.
Advies blijft geldig om indien mogelijk toch bezoek buiten te laten plaatsvinden. Informeer bij het WZC voor de uitgebreide en specifieke maatregelen voor bezoek op de kamers. 
Ook de cafetaria is dagelijks toegankelijk van 14.30 tot 16.30 uur, mits maatregelen, zoals bijv. het streng afstand houden van minstens 1,5 meter van iedereen die niet tot je gezelschap behoort, het dragen van neus-mondmasker bij verplaatsing van tafel en het ontsmetten van handen bij binnenkomen en buitengaan.
Toegang via hoofdingang van het Woonzorgcentrum.
Voor de cafetaria ingang langs de zijkant van de cafetaria.

info wzc scheldevelde

Ontdek ook ons seniorenrestaurant

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) kan je onder meer terecht voor vragen rond huren en verhuren. Zitdagen in de  OCMW's van hun werkingsgebied vinden enkel plaats na afspraak. Bekijk de zitdagen hier
Informeer je op hun website rond de maatregelen die ze hanteren: 
svk_leie_en_schelde_logo-u0AgB1
Tel. 09 396 50 80 of info@svkleieenschelde.be

Sociaal Huis

Sociaal Huis, Pintestraat 69, 9840 De Pinte

Nood aan ondersteuning? Het coronavirus zorgt ervoor dat meer mensen in moeilijkheden geraken. Heb je financiële moeilijkheden? Heb je nood aan ondersteuning? Heb je vragen? Onze sociale dienst staat klaar om te helpen. Meer info vind je hier.

Bel iedere voormiddag 09 280 72 99 of info@sociaalhuisdepinte.be.