Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Recreatie en events  /  Coronapremie verenigingen

Coronapremie verenigingen

Het gemeentebestuur wil verenigingen ondersteunen door deels de onvoorziene bijkomende kosten ten gevolge van de Coronacrisis terug te betalen aan hen.

Premie

De premie is een terugbetaling van een deel of het geheel van de gemaakte kosten voor aankoop en/of installatie van middelen voor het corona-proof maken van de activiteit(en). De premie bedraagt maximum 500 euro voor verenigingen die op regelmatige basis (2 of meer activiteiten per maand) organiseren of maximum 250 euro voor verenigingen die slechts sporadisch een activiteit organiseren (minder dan 2 per maand).

Voorwaarden

De vereniging is aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan en/of staat in voor de organisatie van een door het College goedgekeurde activiteit die openstaat voor inwoners van De Pinte-Zevergem. De premie wordt éénmalig toegekend nadat de aanvrager het bewijs heeft voorgelegd van de gemaakte kosten (aan de hand van facturen) en na aanvaarding van de kosten door het college van burgemeester en schepenen.

Voor welke materialen?

Plexischermen, handgel/handzeep, mondmaskers, bescherminghandschoenen, ontsmettingsmiddelen, signalisatie zoals vloerstickers, andere kosten ...

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier (met bijhorende bewijsstukken) moet ten laatste op 31 december 2021 ingediend worden bij het gemeentebestuur (College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte) of via internezaken@depinte.be.

Aanvraagformulier