Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Horeca en middenstand  /  Coronapremie voor handelaars

Coronapremie voor handelaars

Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers en middenstanders, dus wil het gemeentebestuur van De Pinte hen een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te komen. Daarom werd voorzien in een premie om de (een deel van de) gemaakte kosten terug te betalen.

Premie

De premie is een terugbetaling van een deel of het geheel van de gemaakte kosten voor aankoop en/of installatie van middelen voor het corona-proof maken van de onderneming of handelszaak en dit met een maximum van 250 euro.

Voorwaarden

De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).De onderneming heeft minstens één actief fysiek uitbatingspunt op het grondgebied van de gemeente (winkel, kabinet, restaurant of een ander publiek toegankelijke fysieke inrichting). Het fysiek uitbatingspunt moet als vestigingseenheid geregistreerd zijn in de KBO.
De premie wordt toegekend nadat de onderneming het bewijs heeft voorgelegd van de gemaakte kosten (aan de hand van facturen) en na aanvaarding van de kosten door het college van burgemeester en schepenen.

Voor welke materialen?

Plexischermen, handgel/handzeep, mondmaskers, bescherminghandschoenen, ontsmettingsmiddelen, signalisatie zoals vloerstickers, andere kosten...

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier (met bijhorende bewijsstukken) moet ten laatste tegen op 31 december 2021 ingediend worden bij het gemeentebestuur (College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte) of via internezaken@depinte.be.

Aanvraagformulier

Download aanvraagformulier