Zoeken

Home  /  Wonen  /  Huisvesting  /  Conformiteitsattest

Conformiteitsattest

Wie een woning verhuurt in de gemeente De Pinte moet ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar of de verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning (als er een hoofdverblijf gevestigd is) aan de woonnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Het attest blijft tien jaar geldig, ook na verkoop van de woning, tenzij:
  • de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar.
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.
 

Procedure

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke onderzoeker. Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan de verhuurder een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

De retributie bedraagt 62,50 euro per conformiteitsattest voor een zelfstandige woning.

Meer info: retributie conformiteitsattest of via Wonen Vlaanderen.