Collectieve schuldenregeling

Soms gebeurt het dat budgetbegeleiding of budgetbeheer  oplossing bieden, omdat de schulden zich blijven opstapelen. In dit geval kunt u een beroep doen op de dienst Collectieve schuldenregeling.

De schuldenaar heeft de mogelijkheid om, onder toezicht van de arbeidsrechtbank, met zijn schuldeisers een minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen. Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Valérie Debrauwere, Jeremie Dhondt en Lisa Vanroose. Zij hebben hun wekelijkse zitdag op donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur in het Sociaal Huis.
 
Wie kan er terecht en waarvoor?
Iedere inwoner van onze gemeente kan terecht bij de dienst Collectieve schuldenregeling. Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan zijn problemen bespreken, waarbij 100 % discretie is gewaarborgd.