Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  Bommelstraat (Pintestraat - spoorweg)

Bommelstraat - nieuwe riolering en infrastructuur

In de periode 2016 - 2018 werd de Bommelstraat, tussen de Keistraat en de spoorweg, heraangelegd. De komende jaren voorzien we een heraanleg van de Bommelstraat tussen de spoorweg en de Pintestraat. Dit is nodig omdat de Bommelstraat een drukke ontsluitingsweg is met veel verschillende verkeersmodi die de verouderde infrastructuur dienen te delen. Daarnaast is ook de riolering aan vervanging toe en vormt dit de voorbereiding op de rioleringswerken in de hogerliggende Merel- en Lijsterstraat.

Subsidie afkoppeling
Bij de aanleg van een dubbele riolering in de straat, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden, geldt er een verplichting voor elke woning binnen de werfzone om ook op privaat terrein af te koppelen. Dit betekent dat u op uw eigendom de nodige werken dient te doen om regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. De gemeente ondersteunt de inwoners hierin op twee manieren:
  • Studiebureau Notermans werd aangesteld voor het opmaken van een afkoppelingsplan per perceel en de bijhorende raming en meetstaat. De kostprijs hiervan wordt gedragen door de gemeente.
  • Er wordt een subsidie toegekend voor de werken op privaat terrein, waarbij u 50% van de kostprijs (met een maximum van 1.000 euro) kan terug krijgen.
Het studiebureau heeft ondertussen de opdracht gekregen om de opmaak van de afkoppelingsplannen te starten. Hiervoor zal het studiebureau elke woning bezoeken om de toestand ter plaatse in beeld te brengen en een voorstel voor de nieuwe toestand uit te werken. Eenmaal deze plannen door u en de gemeente goedgekeurd werden, krijgt u deze ter beschikking. U kan vervolgens kiezen om een aannemer aan te stellen die de werken voor u uitvoert of deze werken zelf uitvoeren. Na de werken zal de afkoppelingsdeskundige langskomen voor een keuring en krijgt u een keuringsattest, op basis waarvan de subsidies aangevraagd kunnen worden. De afkoppelingswerken op privaat terrein dienen afgerond te zijn voor het einde van de werken op openbaar domein. 

Om een afspraak ter plaatse te kunnen maken en een dossier voor te bereiden, vragen wij u een aantal contactgegevens en bijkomende informatie over uw perceel, deze gegeven kan u hier invullen.

Ontwerpplannen
Bij het ontwerpen van de plannen werd in eerste instantie rekening gehouden met het STOP-principe. STOP staat voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Particulier verkeer. De veiligheid en het comfort van de voetganger staat m.a.w. voorop, gevolgd door de fietser, het openbaar vervoer en in laatste instantie het particulier verkeer. De Bommelstraat is een centrumstraat van de gemeente, waar veel wandelaars en (jonge) fietsers zijn. Bovendien is het Huis van het Kind er gevestigd en passeren er veel schoolroutes. De Bommelstraat ook deel uit van het Lokaal Functioneel Fietsnetwerk. Als ontsluitingsweg is dit echter ook een drukke straat voor gemotoriseerd verkeer, dat in de toekomst waarschijnlijk nog zal toenemen.
Om bovenstaande redenen werden volgende keuzes gemaakt:
 • Over de volledige lengte van de Bommelstraat wordt, aan de kant van het Polderbos, een voetpad van 1,5 meter breed aangelegd
 • Over het volledige traject van de Bommelstraat wordt aan elke zijde van de weg een aanliggend verhoogd fietspad van 1,75 meter voorzien
 • Waar de bomen niet behouden kunnen worden is een haag voorzien tussen rijweg en fietspad
 • Over het volledige traject worden twee verkeersplateaus en een dubbele asverschuiving voorzien om de snelheid te remmen van het gemotoriseerd verkeer


Ontwerpplannen

 • Versie 1 - ontwerpplan
 • Versie 2 - ontwerpplan

Bomen vs infrastructuur
In de huidige ontwerpplannen kan slechts een deel van de bestaande platanen tussen spoorweg en Polderbos behouden blijven, nl. deze ter hoogte van Huis van het Kind en de serviceflats (9 stuks). De bomen in het verlengde van deze rij (7 stuks), ter hoogte van de landbouwgrond, kunnen niet behouden blijven doordat ze plaats maken voor het geplande fiets- en voetpad. Er werd bekeken om het fietspad (op verhoging) achter de platanen aan te leggen op de landbouwgrond, maar gezien Agentschap Onroerend Erfgoed dit negatief geadviseerd heeft, is dat niet mogelijk.
De platanen aan de zuidzijde van de Bommelstraat (17 stuks) kunnen in de huidige ontwerpplannen evenmin bewaard blijven. Enerzijds omdat de as van de weg opschuift naar het zuiden, zodat de platanen die wel behouden blijven niet beschadigd worden tijdens de werken en om het voet- en fietspad aan de noordzijde te realiseren. Anderzijds is het ook niet mogelijk om het fietspad aan te leggen tussen de platanen en de rooilijn, gezien de wortels van de bomen boven het maaiveld uitsteken en de fundering voor het fietspad zelf al 40 cm bedraagt. Dit hoogteverschil bovenop de bestaande wortels is niet overbrugbaar om de aangelanden comfortabel te ontsluiten.

Timing

De vermoedelijke start van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bommelstraat (Pintestraat – spoorweg) en het Spechtenpark is voorzien voor 2023. Vooraleer de werken starten, zal er een nieuwe infovergadering gegeven worden over de fasering en timing van de werken.


Tijdlijn

 • 29 januari 2020 - advies mobiliteitsraad ontwerpplan (verslag)
 • 6 mei 2020 - advies mobiliteitsraad ontwerpplan (verslag)

 • 19 mei 2020 - advies MINA-raad (verslag)
 • 19 mei 2020 - infovergadering inwoners (presentatie en vraag-en-antwoord)

 • 18 juni 2020 - advies Gezinsraad (verslag)
 • 25 januari 2022 - infovergadering inwoners (presentatie en vraag-en-antwoord)

 • 26 januari 2022 - advies mobiliteitsraad ontwerpplan (verslag)


Wie nog vragen heeft kan terecht bij de dienst Openbare Infrastructuur via 09 280 80 20 of via infrastructuur@depinte.be.